Annonser

Medtronic minimed
Sanofi solostar

Your browser does not support JavaScript...

Libris abott

Your browser does not support JavaScript...

Snakker du dårlig lite?
SkriftstørrelseAAA

Endring i utlevering teststrimler

Fra 1. april 2013 skal antall teststrimler til blodsukkermåling per døgn oppgis på resepten.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en angivelse av antall teststrimler til blodsukkermåling på resepter.  Nå skal legen og pasieten sammen komme fram til antallet strimler som pasienten har behov for. Det blir ingen begrensninger i antallet som legen kan skrive på resepten. Dersom man har behov for flere enn det oppgitte antall strimler som står på resepten, for eksempel ved ferier eller kortvarig sykdom, kan pasienten selv opplyse om dette til apoteket/bandasjisten,og dermed få flere strimler, skriver Helfo.no.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning for angivelse av antall teststrimler til blodsukkermåling. Denne er ment som forskrivningshjelp til legen, du kan lese her hvordan Helsedirektoratet veileder legene om antall blodsukkermålinger for personer med diabetes type 1 og 2.

Alle resepter forskrevet før 1. april 2013 vil gi rett til refusjon selv om ikke antall teststrimler er oppført.                          

Les om Diabetesforbundets arbeid med saken her.

 

 

Sist endret: 25.04.13, Publisert  20.03.13