Annonser

Your browser does not support JavaScript...

Medtronic
NEO Abbot

Your browser does not support JavaScript...

Snakker du dårlig lite?
SkriftstørrelseAAA

Ketoacidose

Syreforgiftning skyldes opphopning av ketoner (ketosyrer) i blodet på grunn av alvorlig insulinmangel. De vanligste årsakene er ved nyoppstått diabetes type 1 og i tilfelle hvor mennesker med diabetes type 1 får annen sykdom med feber som øker behovet for insulin.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I slike situasjoner vil blodsukkeret være høyt (over 15 mmol/l) og man finner sukker og ketonsyrer (ketoner) i urinen. Uten behandling vil man raskt blir alvorlig syk med bevisstløshet (diabeteskoma).

Kombinasjonen høyt blodsukker, sukker og ketoner i urinen bør føre til at man straks kontakter lege. Ketoacidose er svært sjelden ved diabetes type 2.

Se også Høyt blodsukker (hyperglykemi).

Sist endret: 29.05.15, Publisert 05.05.10