Annonser

Novo_Levemir_VD15

Your browser does not support JavaScript...

Libris abott
Medtronic

Your browser does not support JavaScript...

Snakker du dårlig lite?
SkriftstørrelseAAA

Ketoacidose

Syreforgiftning skyldes opphopning av ketoner (ketosyrer) i blodet på grunn av alvorlig insulinmangel. De vanligste årsakene er ved nyoppstått diabetes type 1 og i tilfelle hvor mennesker med diabetes type 1 får annen sykdom med feber som øker behovet for insulin.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ketoacidose kan oppstå akutt ved f.eks. svikt med insulinpumpa. Blodsukkeret kan da bli så høyt som 30 mmol/L. Ketoacidose kan også oppstå ved moderat forhøyede blodsukkerverdier fra omkring 15 mmol/L og høyere dersom dette har vedvart over lengre tid. Man finner sukker og ketonsyrer (ketoner) i urinen. Uten behandling vil man raskt blir alvorlig syk med bevisstløshet (diabeteskoma).

Kombinasjonen høyt blodsukker, sukker og ketoner i urinen bør føre til at man straks kontakter lege. Ketoacidose er svært sjelden ved diabetes type 2.

Se også Høyt blodsukker (hyperglykemi).

Sist endret: 07.09.15, Publisert 05.05.10