Annonser

Medtronic minimed
Sanofi solostar

Your browser does not support JavaScript...

Libris abott

Your browser does not support JavaScript...

Snakker du dårlig lite?
SkriftstørrelseAAA

Ketoacidose

Syreforgiftning skyldes opphopning av ketoner (ketosyrer) i blodet på grunn av alvorlig insulinmangel. De vanligste årsakene er ved nyoppstått diabetes type 1 og i tilfelle hvor mennesker med diabetes type 1 får annen sykdom med feber som øker behovet for insulin.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ketoacidose kan oppstå akutt ved f.eks. svikt med insulinpumpa. Blodsukkeret kan da bli så høyt som 30 mmol/L. Ketoacidose kan også oppstå ved moderat forhøyede blodsukkerverdier fra omkring 15 mmol/L og høyere dersom dette har vedvart over lengre tid. Man finner sukker og ketonsyrer (ketoner) i urinen. Uten behandling vil man raskt blir alvorlig syk med bevisstløshet (diabeteskoma).

Kombinasjonen høyt blodsukker, sukker og ketoner i urinen bør føre til at man straks kontakter lege. Ketoacidose er svært sjelden ved diabetes type 2.

Se også Høyt blodsukker (hyperglykemi).

Sist endret: 07.09.15, Publisert 05.05.10