Annonser

Your browser does not support JavaScript...

Fjordkraft nov. 2014

Your browser does not support JavaScript...

Your browser does not support JavaScript...

Medtronic
Diabetesrisiko.no
SkriftstørrelseAAA

Ketoacidose

Syreforgiftning skyldes opphopning av ketoner (ketosyrer) i blodet på grunn av alvorlig insulinmangel. De vanligste årsakene er ved nyoppstått type 1-diabetes og i tilfelle hvor mennesker med type 1- diabetes får annen sykdom med feber som øker behovet for insulin.

I slike situasjoner vil blodsukkeret være høyt (over 15 mmol/l) og man finner sukker og ketonsyrer (ketoner) i urinen. Uten behandling vil man raskt blir alvorlig syk med bevisstløshet (diabeteskoma).

Kombinasjonen høyt blodsukker, sukker og ketoner i urinen bør føre til at man straks kontakter lege. Ketoacidose er svært sjelden ved type 2-diabetes.

Se også Høyt blodsukker (hyperglykemi).

Sist endret: 06.06.14, Publisert 05.05.10