Annonser

Medtronic minimed
Sanofi solostar

Your browser does not support JavaScript...

Libris abott

Your browser does not support JavaScript...

Snakker du dårlig lite?
SkriftstørrelseAAA

Tenner og tannkjøttsykdommer

Personer med diabetes er spesielt utsatt for tannkjøttsykdommer og infeksjoner i munnhulen (2-4 ganger mer enn andre). Dersom blodsukkerkontrollen er dårlig, dvs. høye HbA1c-verdier er det større risiko for karies (hull i tennene).

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Personer med diabetes kan ha rett til å få dekket tannlegeutgifter. Blant de tilstandene som gir rett til støtte fra folketrygden er

  • marginal periodontitt (alvorlig tannkjøttsykdom med tannløsning som ytterste konsekvens)
  • alvorlig tannslitasje eller syreangrep (erosjonsskade)
  • munntørrhet (hyposalviasjon) som har forårsaket hull i tennene

Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter. De fleste må imidlertid betale utgiftene til tannbehandling selv. Du får ikke dekket utgifter til forebyggende behandling som ekstra besøk hos tannlege eller tannpleier.

Se faktaark om Diabetes og tenner (pdf).


Se artikkelen Tannhelse må inn i diabetesbehandlingen (mars 2015).

Se også Hvem betaler tannlegeregningen din? på helsenorge.no


Se her for informasjon om periodontitt og gingivitt på andre språk (tannvern.no)

Se også Gingivitt

Sist endret: 23.11.15, Publisert 08.06.10