Annonser

Your browser does not support JavaScript...

Fjordkraft nov. 2014

Your browser does not support JavaScript...

Your browser does not support JavaScript...

Medtronic
Diabetesrisiko.no
SkriftstørrelseAAA

Utenlandsreiser

Å reise generelt og flyreise spesielt er ikke farligere for en som har diabetes, men planlegging er nødvendig. Dette gjelder spesielt for deg som bruker insulin eller antidiabetika.

Før du reiser:
• Skaff et (internasjonalt) identifikasjonskort eller annen Identifikasjon (SOS-kapsel, armbånd e.l.)
 
• Ved reise i Europa bør du ha med deg Europeisk helsetrygdekort. Sjekk hva reiseforsikringen din dekker i tilfelle du blir syk i utlandet både når det gjelder diabetes-komplikasjoner og andre sykdommer. Noen forsikringer dekker  ikke forverringer av sykdommer som man har hatt før avreise.

• Ta med minst dobbelt så mye insulin og andre medisiner som det du erfaringsmessig trenger, og fordel det på minst to kolli som tas med som håndbagasje.

• Det kan det være viktig å ha med en bekreftelse på engelsk (eller et annet aktuelt språk) som bekrefter at du har behov for utstyret og medikamentene om bord i flyet. Det skal være trygt å sende håndbagasjen inkl. diabetesutstyret gjennom sikkerhetskontrollen. Er du i tvil spør ved sikkerhetskontrollen.

• Husk ev. å ta med reservebatterier til blodsukkerapparatet. Ta gjerne også med et blodsukkerapparat i reserve.

• Ev. reisefølge bør være informaert om at du har diabetes og hva det betyr.  Du kan trenge hjelp hvis du får problemer (føling, magesyke og lignende).

• Du kan kjøpe reisesyketabletter på apoteket uten resept (Postafen). Legen din kan også skrive ut en resept på et plaster mot reisesyke (Scopoderm). Plasteret festes kvelden før eller minst 5-6 timer før avreise. Plasteret beskytter mot reisesyke i minst 72 timer, men kan fjernes tidligere ved kortere reiser. Blir du reisesyk, og ikke kan innta fast føde, bør du bruke druesukker, frukt eller søt drikke for å dekke karbohydratbehovet ditt.

• Snakk med legen din om hvilke vaksiner du trenger. Vær ute i god tid!

• Har du utfordringer med føttene bør du ta det opp med lege/fotterapeut. Det frarådes at man reiser utenlands med fotsår. Har du nedsatt følesans i føttene må du bruke spesialtilpasset fottøy og aldri gå barbent!

Passere tidssoner:
Diskuter med lege hva som ev. kan skje når du passerer tidssoner, og hvorledes dette bør takles.  Det lureste er antakelig å bare bruke hurtigvirkende insulin under lange flyreiser, og straks å gå over til døgnrytmen på ankomststedet. Alternativt kan man justere insulindoser som foreslått under. Det er mulig å snakke med flypersonalet slik at man får servert maten til de vanlige tidspunktene slik at man kan beholde døgnrytmen i forhold til måltidene inntil man har kommet frem.
På reisedagen går man ut fra den tid som gjelder på avreisestedet:

Ved reiser østover (døgnet blir kortere enn 24 timer); man trenger mindre insulin. Her kan du benytte følgende regel: Reduser insulindosen, som du vanligvis bruker i løpet av 24 timer med den brøkdelen tidsforskjellen utgjør. Eksempel: 6 timers tidsforskjell: Reduser insulindosen med 6/24 = ¼ (25 %).
Siden døgnet er kortere kan du også spise et mindre ekstra måltid etter ankomsten og ev. unnlate insulin om kvelden. Dagen etter ankomsten kan du fortsette med insulin/tabletter og måltider på vanlig måte, men nå i forhold til lokal tid.

Ved reiser vestover (døgnet blir lengre enn 24 timer); man trenger mer insulin. Øk insulindosen som du vanligvis bruker i løpet av 24 timer med den brøkdelen tidsforskjellen utgjør. Eksempel: 6 timers tidsforskjell: Øk insulindosen med 6/24 = ¼ (25 %). Denne ekstra dosen settes etter ankomsten. Tablettbehandlede trenger ikke foreta noen endring i dosen.

Når du har kommet fram:
De fleste lever annerledes når vi er ute og reiser. Det er ofte varmere (slik at insulinet suges raskere opp og virker hurtigere), vi spiser annerledes og beveger oss mer. I en slik situasjon er det viktig å redusere insulindosene. En god tommelfingerregel er å redusere alle doser med 10–20 %, og deretter justere dosene ved hjelp av hyppige egenmålinger de første dagene. Noen må redusere dosen enda mer, for eksempel 30-35 %. Du behøver ikke endre medisindosen dersom du bruker tabletter og aldri har symptomer på lavt blodsukker (føling). Dersom du bruker tabletter og har føling bør du redusere dosen med ⅓ - ½ når du ferierer i varme strøk.

I mange av de eksotiske reisemålene er risikoen for mage-/tarminfeksjoner (med diaré, oppkast og feber) mye større enn hjemme. Enkle leveregler reduserer risikoen:

• Drikk aldri vann fra springen.
• Velg vann med kullsyre (enkelte steder jukser man også med vann på flaske).
• Unngå isbiter.
• Spis kokt eller godt stekt mat.
• Unngå rå mat uten skall.
• Ikke spis is eller melkeprodukter.

Insulinoppbevaring:
Insulinampuller som er åpnet har en holdbarhet på en måned i vanlig romtemperatur. Kjøleskap er bare nødvendig ved oppbevaring av insulin i lengre tid.  Insulinet må imidlertid ikke utsettes for direkte sollys, og det må ikke fryse.  Aktiviteten av vanlig hurtigvirkende insulin reduseres med bare 2 % ved oppbevaring ved 25 grader Celsius i ett år.  Til og med ved 40 grader tar det 14 uker å miste 5 % av effekten.  Når det gjelder NPH-insulin (Insulatard, Humulin, Basal) står det i pakningsvedlegget at det holder i 6 uker ved værelsestemperatur opp til 30 grader. For analogene (Humalog, NovoRapid, Lantus og Levemir) skriver de 4 uker. Antakelig er dette satt så kort for å være på den sikre siden.

Hvis du har mistanke om at insulinet har mistet noe effekt, mål mye blodsukker og juster mengden du injiserer oppover til du får tilstrekkelig effekt. Ha insulinet og utstyret på to steder også under hele utenlandsreisen, slik at du ikke mister alt hvis håndvesken blir stjålet. Skal du være borte over lengre tid, må du passe på at insulinet lagres i kjøleskap eller i en kjølemappe. De fleste steder i verden vil du kunne få kjøpt insulin i større byer, og sykehusene vil ofte ha et lager. Ikke alle steder har alle typer insulin, og noen steder selges det i en annen styrke (40 internasjonale enheter per ml, i Norge 100 ie per ml). 

Føling:
Risikoen for å få føling øker for de fleste som bruker insulin ved reiser. Du må derfor alltid ha med deg f.eks. druesukkertabletter og sukkerholdig mat. Har du diabetes type 1 og har opplevd svært kraftige følinger eller insulinsjokk, kan det være lurt å ha med seg en glukagonsprøyte som ev. reisefølge kan sette om du skulle være ekstra uheldig.

Les Diabetesforbundets artikkel: Trygghet i ferien (sist endret mai 2013)

Se også Diabetesforbundets faktaark om Diabetes og utenlandsreiser.

Se også Kjølemappe, Mmol/l og Omregning fra mg/dl til mmol/l.

Sist endret: 04.06.14, Publisert 09.06.10