Annonser

Sanofi studie

Your browser does not support JavaScript...

Your browser does not support JavaScript...

Your browser does not support JavaScript...

Somebody
Medtronic
Diabetesrisiko.no
SkriftstørrelseAAA

Utenlandsreiser

Å reise generelt og flyreise spesielt er ikke farlig for en som har diabetes, men planlegging er nødvendig. Dette gjelder spesielt for deg som bruker insulin eller blodsukkersenkende tabletter.

Før du reiser:
• Skaff deg en SOS-kapsel eller et (internasjonalt) identifikasjonskort.
 
• Ved reise i Europa bør du ha med deg Europeisk helsetrygdekort. Kortet kan bestilles på helfo.no. Sjekk før avreise hva reiseforsikringen din dekker i tilfelle du blir syk i utlandet både når det gjelder diabetes-komplikasjoner eller andre sykdommer. Noen forsikringer dekker nemlig ikke forverringer av sykdommer, som man har hatt før avreise.

• Ta med minst dobbelt så mye insulin og andre medisiner som det du erfaringsmessig trenger, og bær halvparten av insulinet i håndbagasjen, den andre i den andre halvparten i en annen pakke, som du også tar med inn i kabinen.

• Grunnet innskjerpede sikkerhetsrutiner på flyplassene rundt omkring i verden er det viktig at du har med deg en bekreftelse på engelsk (eller et annet aktuelt språk), som bekrefter at du har behov for utstyret og medikamentene om bord. Det er trygt å sende håndbagasjen inkl. diabetesutstyret gjennom sikkerhetskontrollen uten at det blir ødelagt. Er du i tvil spør ved sikkerhetskontrollen.

• Pass på å ta med reservebatterier til blodsukkerapparatet. Ta også gjerne med et blodsukkerapparat i reserve.

• Det er lurt å ha godt reisefølge som vet du at du har diabetes og hva det betyr.  Du kan trenge hjelp hvis du får problemer (føling, magesyke og lignende). Reisefølget ditt bør også bære noe av insulinet i sin håndbagasje, i tilfelle din skulle komme bort.

• Skulle du være plaget av reisesyke så er det godt å vite at du kan kjøpe reisesyketabletter på apoteket uten resept (Postafen). Legen din kan også skrive ut en resept på et plaster mot reisesyke (Scopoderm). Plasteret festes kvelden før eller minst 5-6 timer før avreise. Plasteret beskytter mot reisesyke i minst 72 timer, men kan fjernes tidligere ved kortere reiser. Blir du reisesyk, så du ikke kan innta fast føde, bør du bruke druesukker, frukt eller søt drikke for å dekke karbohydratbehovet ditt.

• Snakk med legen din om hvilke vaksiner du trenger. Vær ute i god tid!

• Har du problemer med føttene må du også ta en ekstra prat med legen og fotterapeuten. Det frarådes at man reiser utenlands med fotsår. Har du nedsatt følesans i føttene må du bruke spesialtilpasset fottøy og aldri gå barbent!

Passere tidssoner:
Diskuter også hvilke problemer som kan oppstå når du passerer tidssoner, og hvorledes dette bør takles.  Det lureste er antakelig å bare bruke hurtigvirkende insulin under lange flyreiser, og straks å gå over til døgnrytmen på ankomststedet. Alternativt kan man justere insulindoser som foreslått under. Det er mulig å snakke med flypersonalet slik at man får servert maten til de vanlige tidspunktene slik at man kan beholde døgnrytmen i forhold til måltidene inntil man har kommet frem.
På reisedagen går man ut fra den tid som gjelder på avreisestedet:

Ved reiser østover (døgnet blir kortere enn 24 timer); man trenger mindre insulin. Her kan man benytte følgende regel: Reduser insulindosen, som du vanligvis bruker i løpet av 24 timer med den brøkdelen tidsforskjellen utgjør. Eksempel: 6 timers tidsforskjell: Reduser insulindosen med 6/24 = ¼ (25 %).
Siden døgnet er kortere kan man også spise et mindre ekstra måltid etter ankomsten og ev. unnlate insulin om kvelden. Dagen etter ankomsten kan man fortsette med insulin/tabletter og måltider på vanlig måte, men nå i forhold til lokal tid.

Ved reiser vestover (døgnet blir lengre enn 24 timer): Man trenger mer insulin. Øk insulindosen, som du vanligvis bruker i løpet av 24 timer med den brøkdelen tidsforskjellen utgjør. Eksempel: 6 timers tidsforskjell: Øk insulindosen med 6/24 = ¼ (25 %). Denne ekstra dosen settes etter ankomsten.
Tablettbehandlede trenger ikke foreta noen endring i dosen.

Når du har kommet fram:
De fleste av oss vil leve litt annerledes når vi er ute og reiser. Det er ofte varmere (slik at insulinet suges raskere opp og virker hurtigere), vi spiser annerledes og beveger oss mer. I en slik situasjon er det viktig å redusere insulindosene. En god tommelfingerregel er å redusere alle dosene med 10 – 20 %, og deretter justere dosene ved hjelp av hyppige egenmålinger de første dagene. Noen må redusere dosen enda mer, for eksempel 30-35 %. De som bruker tabletter og som aldri har symptomer på lavt blodsukker (føling) behøver ikke endre dosen. De som derimot bruker tabletter og har føling bør redusere dosen med 1/3 - ½ når de ferierer i Syden.

I mange av de eksotiske reisemålene er risikoen for mage/tarminfeksjoner (med diaré, oppkast og feber) mye større enn hjemme. Enkle leveregler reduserer risikoen:

• Drikk aldri vann fra springen.
• Velg vann med kullsyre (enkelte steder jukser man også med vann på flaske).
• Unngå isbiter.
• Spis kokt eller godt stekt mat.
• Unngå rå mat uten skall.
• Ikke spis is eller melkeprodukter.

Insulinoppbevaring:
Insulinampuller som er åpnet har en holdbarhet på en måned i vanlig romtemperatur. Kjøleskap er bare nødvendig ved oppbevaring av insulin i lengre tid.  Insulinet må imidlertid ikke utsettes for direkte sollys, og det må ikke fryse.  Aktiviteten av vanlig hurtigvirkende insulin reduseres med bare 2 % ved oppbevaring ved 25 grader Celsius i ett år.  Til og med ved 40 grader tar det 14 uker å miste 5 % av effekten.  Når det gjelder NPH-insulin (Insulatard, Humulin, Basal) står det i pakningsvedlegget at det holder i 6 uker ved værelsestemperatur opp til 30 grader. For analogene (Humalog, NovoRapid, Lantus og Levemir) skriver de 4 uker. Antakelig er dette satt så kort for å være på den sikre siden.

Hvis du har mistanke om at insulinet har mistet noe effekt, mål mye blodsukker og juster mengden du injiserer oppover til du får tilstrekkelig effekt. Ha insulinet og utstyret på to steder også under hele utenlandsreisen, slik at du ikke mister alt hvis håndvesken blir stjålet. Skal du være borte over lengre tid, må du passe på at insulinet lagres i kjøleskap eller i en kjølemappe. De fleste steder i verden vil du kunne få kjøpt insulin i større byer, og sykehusene vil ofte ha et lager. Ikke alle steder har alle typer insulin, og noen steder selges det i en annen styrke (40 internasjonale enheter per ml, i Norge 100 ie per ml). 

Føling:
Risikoen for å få føling øker for de fleste som bruker insulin ved reiser. Du må derfor alltid ha med deg druesukkertabletter og sukkerholdig mat. Har du type 1-diabetes og har opplevd svært kraftige følinger eller insulinsjokk, kan det være lurt å ha med seg en glukagonsprøyte som "partneren" din kan sette om du skulle være ekstra uheldig.

Se også Diabetesforbundets artikkel: Tid for ferie.

Se også Diabetesforbundets faktaark om Diabetes og utenlandsreiser.

Se også Kjølemappe, Mmol/l og Omregning fra mg/dl til mmol/l.

Sist endret: 15.08.11, Publisert 09.06.10