Annonser

Novo_Levemir_VD15

Your browser does not support JavaScript...

Libris abott
Medtronic

Your browser does not support JavaScript...

Snakker du dårlig lite?
SkriftstørrelseAAA

Bli medlem som helsepersonell

Helsepersonell som er medlem i Diabetesforbundet får tilsendt våre to fagblad; Diabetes og Diabetesforum.

Medlemskap

Årskontingenten for helsepersonell er kr 420,-. Medlemskapet gjelder fra den måneden du melder deg inn og ett år fram i tid.

Meld inn arbeidsplassen og/eller deg selv send oss innmedlingsskjemaet i dag! 

Vi svarer innen 24 timer mandag - fredag (+ postgang). Du kan også kontakte oss på telefon 23 05 18 00.

Klikk her for å lese om andre typer medlemskap.  

Diabetes

- utkommer med seks utgaver i året, og mottas av samtlige medlemmer i forbundet. Dette er et matnyttig blad som informerer om de ulike medisinske, psykologiske og sosiale sidene ved det å ha diabetes.

Bladet har faste spalter om forskning og mat og fokuserer på ett bestemt tema i hver utgave. Bladet avspeiler den mangslungne virksomheten i Diabetesforbundet, blant annet gjennom møtekunngjøringen i Diabeteskalenderen. Et utvalg av spørsmål og svar som stilles forbundets informasjonstjeneste Diabeteslinjen trykkes i hvert nummer av Diabetes.

  

Diabetesforum

- er en spesialutgave av Diabetes og er beregnet på alle helsepersonell som er medlem i Diabetesforbundet. Bladet mottas også av alle tillitsvalgte i organisasjonen.

Dette bladet utkommer fire ganger årlig, og målet med publikasjonen er å bidra til faglig oppdatering samt å speile det norske diabetesfaglige miljøet. Fram til utgave nr 4 i 2003 het bladet Diabetes for helsepersonell. Fra utgave nr 1 i 2004 har bladet fått navnet Diabetesforum.

Som medlem får du også gratis tilgang til Diabetesforbundets artikkeldatabase.


Spørsmål om kontingent eller medlemskap?

Send en e-post til Torhild Karlsen eller ring på tlf 466 25 772.

Sist endret: 23.05.14, Publisert 18.10.08