Annonser

Medtronic minimed
Sanofi solostar

Your browser does not support JavaScript...

Libris abott

Your browser does not support JavaScript...

Snakker du dårlig lite?
SkriftstørrelseAAA

Bli medlem som helsepersonell

Helsepersonell som er medlem i Diabetesforbundet får tilsendt våre to fagblad; Diabetes og Diabetesforum.

Medlemskap

Årskontingenten for helsepersonell er kr 420,-. Medlemskapet gjelder fra den måneden du melder deg inn og ett år fram i tid.

Meld inn arbeidsplassen og/eller deg selv send oss innmedlingsskjemaet i dag! 

Vi svarer innen 24 timer mandag - fredag (+ postgang). Du kan også kontakte oss på telefon 23 05 18 00.

Klikk her for å lese om andre typer medlemskap.  

Diabetes

- utkommer med seks utgaver i året, og mottas av samtlige medlemmer i forbundet. Dette er et matnyttig blad som informerer om de ulike medisinske, psykologiske og sosiale sidene ved det å ha diabetes.

Bladet har faste spalter om forskning og mat og fokuserer på ett bestemt tema i hver utgave. Bladet avspeiler den mangslungne virksomheten i Diabetesforbundet, blant annet gjennom møtekunngjøringen i Diabeteskalenderen. Et utvalg av spørsmål og svar som stilles forbundets informasjonstjeneste Diabeteslinjen trykkes i hvert nummer av Diabetes.

  

Diabetesforum

- er en spesialutgave av Diabetes og er beregnet på alle helsepersonell som er medlem i Diabetesforbundet. Bladet mottas også av alle tillitsvalgte i organisasjonen.

Dette bladet utkommer fire ganger årlig, og målet med publikasjonen er å bidra til faglig oppdatering samt å speile det norske diabetesfaglige miljøet. Fram til utgave nr 4 i 2003 het bladet Diabetes for helsepersonell. Fra utgave nr 1 i 2004 har bladet fått navnet Diabetesforum.

Som medlem får du også gratis tilgang til Diabetesforbundets artikkeldatabase.


Spørsmål om kontingent eller medlemskap?

Send en e-post til Torhild Karlsen eller ring på tlf 466 25 772.

Sist endret: 23.05.14, Publisert 18.10.08