Annonser

Medtronic minimed
Sanofi solostar

Your browser does not support JavaScript...

Libris abott

Your browser does not support JavaScript...

Snakker du dårlig lite?
SkriftstørrelseAAA
Type 1-diabetes:

Diabetes i kropp og sinn

I den første doktorgradsavhandlingen som er skrevet her i landet om de psykologiske sidene ved type 1-diabetes, dokumenterer psykolog Jon Haug at det eksisterer en uløselig sammenheng mellom den kroppslige skaden og de psykologiske utfordringene som er knyttet til sykdommen.

Insulintilførselen styres fra det psykologiske nivået

Når et menneske har fått diagnosen type 1-diabetes må insulinbehovet dekkes best mulig gjennom nøye planlegging og konkrete handlinger.
Reguleringsoppgaven som sikrer tilførsel av riktig insulinmengde er svært komplisert, og påvirkes av en rekke forhold. Noen av disse kan man ha kontroll over.

For eksempel er det mulig å beregne karbohydratinnholdet i det man spiser, og til en viss grad fastsette hvor mye insulin som trengs ved fysisk aktivitet. Langt vanskeligere, og nesten umulig er det å beregne hvordan et skiftende humør og vekslende sinnsstemning påvirker insulinbehovet. Følelsesmessige forhold og vekslende insulinfølsomhet kan ikke kontrolleres og reguleres på samme måte som brødskiver og karbohydrater. Insulininjeksjonene som gjennomføres hver dag kan derfor bli gale, og dette skaper blodsukkersvingninger utenfor normalområdene.

Den kompliserte reguleringsoppgaven, motivasjonen til å analysere insulinbehovet under ulike betingelser og usikkerheten som følger med feildoseringer, er noen av de psykologiske konsekvensene som alle mennesker med type 1-diabetes stilles overfor. Konsekvensene er allmenngyldige, men oppleves og håndteres forskjellig fra person til person.

I avhandlingen ”Diabetes i kropp og sinn” hevder Haug at de generelle psykologiske konsekvensene kan utledes direkte fra det som kjennetegner den kroppslige skaden. De psykologiske forholdene som skal mestres er derfor uløselig knyttet til kroppen, og disse utfordringene er ikke negative følgetilstander som kan unngås.

Haug viser i sin avhandling at dette perspektivet kan anvendes på en rekke kronisk somatiske sykdommer.

Sist endret: 01.12.10, Publisert 17.11.10