Ønsker å stimulere til mer norsk diabetesforskning:

Diabetesforbundets forskningspris 2019

På Verdens diabetesdag 14. november deles Diabetesforbundets forskningspris ut for å hedre fremragende diabetesforskning. Vi gratulerer professor Kåre Birkeland og postdoktor Christine Sommer med tildelelsen av årets forskningspriser.

Send sidens lenke til en venn

Diabetesforbundet har en lang tradisjon med utdeling av forskningsmidler til et bredt spekter innen diabetesforskning gjennom Diabetesforbundets forskningsfond.

Diabetesforbundets forskningspris ble for første gang delt ut i 2017, og har som mål å stimulere til mer norsk diabetesforskning. Tildelingskomiteen består av anerkjente nordiske forskere. 

Vinnerne 2019

Professor Kåre Birkeland tildeles Diabetesforbundets forskningspris blant annet for sin innsats for å bedre behandlingen av diabetes type 2 og for å forstå sykdommens underliggende mekanismer. Postdoktor Christine Sommer, vinner av Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere, har utmerket seg i Norge og internasjonalt for sin forskning på svangerskapsdiabetes. Kom og hør deres populærvitenskapelige fordrag på Verdens diabetesdag. 

Les mer om vinnerne her.

Årets forskningspris deles ut på Verdens diabetesdag 14. november i Universitets Aula fra 18.00 til 19.15. 
Arrangementet er gratis og åpnet for alle!

Bestill gratis billetter her: https://diabetesforbundet.ticketco.events/no/nb/e/diabetesforbundets_forskningspris

Direkte sendingen starter 18:00 i følgende kanaler:

Takk til samarbeidspartnerne AstraZeneca og Novo Nordisk som støtter prisen for yngre diabetesforskere.