Ønsker å stimulere til mer norsk diabetesforskning:

Diabetesforbundets forskningspris

På Verdens diabetesdag 14. november deles Diabetesforbundets forskningspris ut for å hedre fremragende diabetesforskning.

Send sidens lenke til en venn

Diabetesforbundets forskningspris ble for første gang delt ut i 2017, og har som mål å stimulere til mer norsk diabetesforskning. Tildelingskomiteen består av anerkjente nordiske forskere. 

Årets forskningspriser deles ut på Verdens diabetesdag 14. november.

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Foto: Erik M. Sundt

– Skal motivere til mer forskning

– Vi ønsker å hedre fremragende forskningsarbeid, samtidig som vi håper at forskningsprisen vil inspirere og motivere til mer diabetesforskning i årene framover, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot. 

Diabetesforbundet har lang tradisjon med utdeling av forskningsmidler til diabetesforskning gjennom forskningsfondet, og tildelingskomiteen består av anerkjente nordiske forskere.

Allgot påpeker at den forskningen som gjøres på diabetes i Norge er veldig god, men det gjøres i altfor liten skala.

– Vi har noen få og gode forskere, men vi har mange områder innen diabetes som burde vært forsket mer på, sier Allgot.