Les veilederen:

Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen

At barnet ditt har fått diabetes type 1, kan oppleves som en stor påkjenning for hele familien. Vi har utviklet veilederen «Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen» som et verktøy for foreldre til hjelp i den daglige behandlingen.

Send sidens lenke til en venn

Det at barnet ditt har fått diabetes er en hendelse med konsekvenser først og fremst for barnet ditt, men også for andre i familien. Du har fått en ny og stor omsorgsoppgave, og søsken og andre viktige personer i barnets omgangskrets har blitt påvirket. Hvordan kan dere sammen mestre den nye hverdagen?

Diabetesforbundet har sammen med psykolog Jon Haug utviklet veilederen «Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen» for foreldre med barn 0-16 år med nyoppdaget diabetes. Veilederen er tenkt som et verktøy som kan bidra til større trygghet i relasjonen mellom foreldre og barnet med diabetes, og dermed skape et godt grunnlag for behandling. Temaer som dekkes er:

  • Reaksjoner på diagnosen
  • Motivasjon og mestring
  • Aldersspesifikke trekk
  • Psykologiske utfordringer
  • Tilknytningsteori, trygghet og samspill

Veiledningsheftet er et av tiltakene i Nasjonal diabetesplan (2017-2021), og utarbeidelsen av dette har skjedd i samarbeid mellom Diabetesforbundet og Helsedirektoratet.