Kurs: Kjenner du et barn med diabetes?

Her er kurset som gir deg basiskunnskap om diabetes type 1, og gjør deg tryggere i rollen som støttespiller. Passer for voksne i nære relasjoner, ansatte i barnehage og skole, og andre som har ansvar for barn med diabetes.

KURS: Lær å bli en trygg støttespiller for et barn med diabetes.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Kurset "Kjenner du et barn med diabetes?" arrangeres i lokal- og fylkeslag rundt om i landet. Noen av Diabetesforbundets fremste eksperter har satt sammen innholdet i dette kurset. Målet er å gjøre barnets støttespillere trygge nok til å ta ansvar for barnet i ulike situasjoner, også under overnatting.

Det faglige innholdet formidles av en diabetessykepleier, og det gis rom for spørsmål og erfaringsutveksling. 
Blant annet disse temaene berøres i kurset: 

 • Om diabetes
 • Blodsukker
  • Høyt og lavt blodsukker
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Diabetisk førstehjelp
 • Fra bekymring til trygghet

I tillegg vil vi oppfordre til god dialog med barnets foresatte. De foresatte kjenner sine barn best. De er en viktig kilde til kunnskap. Her er noen punkter du bør ta opp med de foresatte:

 • Hvordan virker insulinpumpen?
 • Hvordan virker sensoren?
 • Håndtere alvorlig lavt blodsukker – Hvilke rutiner har dette barnet og dets foresatte?  
 • Måling av blodsukker – Hvordan gjør de det, og hvordan leser de resultatene? 
 • Tilby å være med på en kontroll, dersom man er i nær relasjon.  

Klikk her og ta kontakt med lokallaget der du bor, for å finne ditt nærmeste kurs.