Min skoledag med diabetes

Informasjonsmateriellet "Min skoledag med diabetes" skal trygge samarbeidet mellom skolen, foresatte og eleven med diabetes type 1. Materiellet finnes på norsk og engelsk.

Send sidens lenke til en venn

Materiellet består av et hefte rettet mot lærere, foresatte og eleven med diabetes. Heftet inneholder generell informasjon om blant annet hva diabetes type 1 er, lavt blodsukker/føling, høyt blodsukker, fysisk aktivitet, måltidsrutiner og forventningsavklaringer. Det er også utfyllingsfelt i heftet, slik at foresatte kan fylle inn viktig informasjon som gjelder sitt barn.

I tillegg til heftet, er det utviklet en plakatmal, "Elev med diabetes på skolen", med hensikt å gi informasjon om hvilken elev på skolen som har diabetes og tiltak ved føling. Plakaten kan henges på lærerværelse eller andre steder på skolen der det er aktuelt, etter avtale med foresatte.

Heftet og plakatmalen er utviklet i to forskjellige utgaver, en utgave for de som bruker penn og en for de som bruker pumpe. Materiellet finnes på norsk og engelsk.

Slik bruker du materiellet: Last ned PDF-filen på PCen din og åpne den i Acrobat Reader (har du ikke? Last ned gratis her). Da kan du skrive i utfyllingsfeltene, og printe materiellet på en fargeprinter.

Heftene og plakatmalene kan lastes ned på norsk her:

Heftet og plakatmalen kan lastes ned på engelsk her:

Jørgen snart seks

Jørgen snart seks

Jørgenfilmen ligger også som en del av materiellet. Etter innspill og erfaringer har vi sett av "Jørgen snart seks" berører temaet diabetes i skolen på en god og lett forståelig måte. Denne filmen kan de foresatte oppfordre lærer i aktuell klasse å vise for resten av klassen når eleven begynner på skolen/ får diabetes. Filmen ligger nederst med you-tubelenke. 

Hvordan begynne å bruke materiellet?

Før materiellet tas i bruk er det fornuftig å ha et møte med skolen, da henholdsvis kontaktlærer og ev. støtteelærer, sosiallærer eller andre aktuelle ved behov. I forkant av møtet er det fint at foresatte har sett igjennom heftet og plakaten, og fylt inn utfyllingsboksene. Sidene om forventningsavklaring og samarbeid er det derimot best at man fyller ut på selve møtet. Møtet kan være med eller uten eleven, ut ifra ønsket til eleven, skolen og foresatte.

Et slikt møte er fornuftig, slik at innholdet blir gjennomgått muntlig. Dette kan forhindre eventuelle misforståelser. 

Hvis mulig er det fint om skolen mottar materiellet før eventuelle planleggingsdager (høstsemester og vårsemester). På denne måten kan lærerne gå igjennom materiellet som en form for opplæring.

 

Prosjektet het i utgangspunktet "Diabetesskolesekken", og er utviklet med støtte fra Extrastiftelsen. Prosjektgruppen har bestått av Bjørnsletta skole, diabetessykepleier Tilla Landbakk og representanter fra Diabetesforbundet.

Extrastiftelsen