Ønsker du å snakke med en likefamilie?

Har barnet ditt nylig fått diabetes, kan det være godt å snakke med noen som har opplevd det samme. Da kan likefamilieordningen vår være noe for din familie.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Diabetesforbundet har omtrent 40 likefamilier spredt over hele landet. De har undertegnet et taushetsløfte og fått grunnopplæring i hvordan de kan være til støtte for familier med nyoppdaget diabetes. Opplæringen tar for seg roller, retningslinjer og krav om taushetsløfte.

Formålet med ordningen

Sykehusloven og Helseloven pålegger sykehusene å tilby personer med diabetes en likeperson. Dette gjelder også familier som har barn med nyoppdaget diabetes.
Likefamilieordningen er en del av Diabetesforbundets likepersontilbud, men du trenger ikke være medlem av Diabetesforbundet for å benytte deg av ordningen.

Alle likefamiliene våre har barn som har hatt diabetes i minimum i to år. Likefamiliene skal ikke fungere som terapeuter eller gi medisinske råd. De har allerede fått erfaring med livet og hverdagen med diabetes, og de kan gi råd og svare på spørsmål knyttet til barnehage, skole og mye annet.

Ønsker du å snakke med en annen familie? Sjekk om det finnes i ditt nærmiljø.

Eller ta kontakt med organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen, mail ina.jakobsen@diabetes.no eller telefon 23 05 18 00.