Legen og du inngår et forpliktende opplegg som også legen tar ansvar for. Grønn resept er en «kontrakt» som angir type, frekvens og dosering av for eksempel fysisk aktivitet, som legen og du blir enige om i fellesskap.

Legen får en egen takst (takst 101) for å gjøre dette. Slik håper myndighetene at legen skal ta seg tid til å motivere for dette viktige tiltaket.

Man vet at råd om kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og røyking er en viktig del av forebygging og behandling av blant annet høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, og diabetes type 2. Ordningen med grønn resept er imidlertid lite brukt.

Du finner mange gode treningstips fra Diabetesforbundet her.

Relaterte artikler:
- Forebygge diabetes type 2
- Kosthold og oppskrifter
- 7 tips til hvordan senke blodsukkeret ved diabetes type 2