Diabetes type 1 skyldes ødeleggelse av de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen og betyr at insulin må injiseres med penn eller insulinpumpe flere ganger daglig resten av livet. Dette medfører at foreldrene sammen med barnet må tilstrebe en balanse mellom insulin, aktivitet og mat gjennom hele døgnet.

Et barn med diabetes påføres gjennom skoledagen et stort ansvar med regelmessig mattilførsel, blodsukkermåling og god insulinbalanse. Noen elever klarer dette selv, mens andre vil ha behov for hjelp. 

Derfor er det viktig at skolen har informasjon om sykdommen, og at lærere får opplæring i å måle blodsukker (de fleste barn gjør det selv) og settes i stand til å kunne hjelpe eleven. Det er veldig viktig å ha noe sukkerholdig tilgjengelig i klasserom, i gymsalen og under bading – likeledes at det er god kontakt mellom skolen (klasseforstander/kontaktlærer) og hjemmet.

Det er mange spørsmål omkring hjelp/assistanse i grunnskolen som ikke er direkte regulert i lovverket. Skolen er rettslig forpliktet til å tilrettelegge slik at alle kan gå på skolen. Barn med diabetes har ulike behov, og hver enkelt bør derfor diskutere dette med barnets lege.  Basert på ev. dokumentasjon fra legen, bør man gå i dialog med skolen for å samarbeide om best mulig løsning for gjeldende barn.

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rutinebeskrivelse for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO  (februar 2012). Det er også laget en mal for avtale om medisinering mellom foreldre og skole, barnehage eller SFO og tre ulike skjemaer.Fysisk aktivitet
For eleven krever sykdommen god planlegging med ekstra mat eller mindre insulin ved aktiviteter som gym, bading og turer. Læreren må også være oppmerksom på at blodsukkeret kan fortsette å synke i mange timer etter avsluttet aktivitet. Fysisk aktivitet er like sunt og viktig for en med diabetes som en uten! NB! Spenning og stress kan også påvirke blodsukkeret.

Symptomer på insulinføling (lavt blodsukker)
Noen ganger kan blodsukkeret bli for lavt, og symptomene kan være:

• sultfølelse
• svetting
• konsentrasjonsvansker
• skjelving
• blekhet
• uro/irritabilitet
• sinne
• sløvhet

Lavt blodsukker skal alltid behandles og medfører at barnet må spise ved behov – gjennom skoledagen og i klassetimen. En føling som oppstår på skolen, må behandles der og da. Skolen må ikke sende barnet hjem eller la det være alene dersom det er mistanke om lavt blodsukker/føling!

En lett føling kan behandles med frukt, for eksempel et eple. Ved sterkere føling bør barnet få et glass søt saft, brus med sukker, melk eller to til tre sukkerbiter (ev. oppløst i vann). Dette bør etterfølges av brød eller lignende, for å stabilisere blodsukkeret. En føling gir seg som regel etter 5-15 minutter, og hele denne tiden må barnet ha tilsyn. Det kan også bli nødvendig å tilføre enda mer sukker eller søt drikke. Mål blodsukkeret når det er tvil. Foreldrene bør underrettes hvis barnet har hatt kraftige følinger på skolen.

Dersom blodsukkeret blir så lavt at bevisstløshet inntrer, bør skolen ringe 113 og smøre én til to spiseskjeer honning i munnen (innsiden av kinnene og på gummene). Melis eller sukker oppløst i vann (glasur), kan også brukes. NB! Det er viktig at du ikke heller drikke i en bevisstløs person, fordi det kan ende i luftveiene.

Mat
Kost for personer med diabetes er den samme som anbefales alle andre. Det vil si variert sammensatt kost med mye fiber, grønnsaker, fisk, noe frukt og begrensede mengder søtt, mettet fett og salt.

Leirskole:
Etter opplæringsloven § 2-15 har alle rett til gratis grunnskoleopplæring. Skolen plikter å dekke bl.a. utgifter i forbindelse med leirskoleopphold, også utgifter til ledsager ved behov for dette. Se rundskriv F-14-03.

Fravær:
Å ha diabetes medfører behov for god blodsukkerkontroll. Dette er også viktig for livskvaliteten. Sykdommen medfører legebesøk minst fire ganger i året, i perioder flere. Ved dokumentert langvarig og kronisk sykdom skal fravær avgrenset oppover til 10 dager i skoleåret ikke føres som fravær, men forsøkes kompensert ved egeninnsats fra eleven og tilrettelegging av skolen.

Eksamen:
Få ev. en attest fra behandlende lege hvor det bekreftes at du har diabetes og at det er nødvendig med ekstra tid på eksamen i tilfelle du får lavt blodsukker og må bruke tid på å håndtere det i løpet av eksamenstiden. Søknad med legeattest leveres skolen. Skolens avgjørelse er et enkeltvedtak som ev. kan påklages til fylkesmannen.

Universitet og høyskoler har i stor grad egne regler som regulerer retten til eksamen. De fleste høyskoler krever at legeattest og søknad om rett til utvidet eksamenstid må foreligge ved skolestart.

Last ned vårt informasjonsmateriell, "Min skoledag med diabetes", som skal trygge samarbeidet mellom skolen, foresatte og barnet.

Relaterte artikler:
- Når poden begynner i barnehagen eller på skolen
- Barns rettigheter i barnehage og skole
- Rettigheter for barn med diabetes
- Yrkesvalg med insulinbehandlet diabetes