Å leve med diabetes kan være krevende. Man må selv ta beslutninger om egen diabetes og er ansvarlig for viktige og ofte krevende valg i hverdagen.

Det er stor forskjell på det å ha en sykdom som skal vare livet ut, og det å ha en sykdom som går over etter relativt kort tid. Mennesker med kroniske sykdommer må lære seg å mestre livet med sykdommen. Man må til en viss grad lære seg å behandle sykdommen selv. Dette krever ofte livsstilsendring. Man må akseptere at sykdommen er en del av livet. Målet blir å unngå å bli sykere, og de fleste ønsker i størst mulig grad å mestre dette selv.

For å leve godt med diabetes trenger man et best mulig behandlingstilbud og god opplæring tilpasset hver enkelt. Diabetes varer hele livet ut, og læringsperspektivet må baseres på dette. Både læring og behandling har som formål å gi hver enkelt et best mulig grunnlag for egne beslutninger.


Krav på opplæring
Lov om spesialisthelsetjenester slår fast at opplæring av pasienter med kroniske sykdommer er en av fire hovedoppgaver for norske sykehus. Dette betyr at de som har nyoppdaget diabetes har krav på opplæring om sykdommen. Det er utarbeidet en egen økonomisk takst for sykehusene; A99 pasientopplæring. Loven er en anerkjennelse av at mangel på opplæring er like alvorlig som mangel på medisiner og gode behandlingsformer.

Når du får diabetes, får du behandling og eventuelt medisiner. Samtidig skal du få tilbud om en opplæring.

Opplevelser fra den første tiden etter diagnosen ble stilt, huskes godt. For noen kan en enkeltstående hendelse i starten faktisk være med å prege mange år av livet videre med diabetes. Det som skjer i debutfasen er av avgjørende betydning. Å få et tilbud om god opplæring blir med dette perspektivet ennå viktigere.

      Fakta: En god start

  • Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusenes fire hovedoppgaver, i følge Lov om spesialisthelsetjenesten.
  • Legen din henviser. Ta ev. kontakt med ditt nærmeste Lærings- og mestringssenter for informasjon om når/hvor neste kurs avholdes.
  • Programmet skal strekke seg over minimum 7 timer, og du må være tilstede minst 80% av tiden.
  • En lege er hovedansvarlig for innhold og gjennomføring. Den praktiske gjennomføringen gjøres av helsepersonell som for eksempel diabetessykepleier, fotterapeut, ernæringsfysiolog og en brukerrepresentant.
  • Temaene omfatter informasjon om sykdommen, behandlingsformer, egenbehandling, mestring, rettigheter og videre oppfølging.
  • Opplæringen skjer i små grupper.
  • Reise dekkes etter gjeldene regler av Pasientreiser. Det er viktig med dokumentasjon av kursets innhold og hvor det foregår når man henvender seg til Pasientreiser.
  • Deltakerne kan sykemeldes for å gå på kurset.

Relaterte artikler:
- Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner for deg med diabetes
- Motivasjonsgrupper for alle