ROSA 4-studien startet opp i januar 2015 og er godkjent av Regional etisk komite for medisinsk forskning. Det er blitt samlet inn opplysninger av betydning for diabetes-sykdommen fra personer med diabetes i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Østensjø i Oslo, i Bærum kommune og Skedsmo kommune i Akershus, i Sandnes kommune i Rogaland, i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen i Bergen, i Fjell kommune i Hordaland og i Salten i Nordland.

Opplysningene er hentet inn ved at forskningssykepleiere har gått gjennom pasientjournalene på legekontorene fra januar 2015 til mars 2016.  Det er også blitt samlet inn opplysninger fra diabeteskontroller på sykehus og Statistisk sentralbyrå (SSB). På sikt er det planlagt å hente inn data fra Norsk diabetesregister for voksne, Reseptregisteret, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret. I alt omfatter undersøkelsen ca. 12 000 personer med diabetes.

Behandlingskvaliteten vil bli målt mot anbefalingene i nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes, og mot en lignende undersøkelse (ROSA 3) i 2005. I tillegg vil studien gi informasjon om samhandlingen mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, og om personer med diabetes får like god behandling uavhengig av utdanningsnivå, bosted eller gruppetilhørighet (etnisitet).

ROSA 4-studien er et samarbeid mellom forskere i flere helseregioner og ledes av kvalitetsforbedringsorganisasjonen Noklus i Bergen, som også er ansvarlig for driften av Norsk diabetesregister for voksne.

 Reservasjon

Personer med diabetes i de områdene som omfattes av undersøkelsen har selvfølgelig rett til å reservere seg mot å være med i undersøkelsen. Dette gjøres ved å kontakte Noklus på telefon 55 97 95 00 eller på epost-adressen noklus@noklus.no.