Årsmøte 2019

Dato

11.02.2019

Tid

18:30 til 20:00

Inngang

Gratis

Åpent for

Sted

Kjelleren på Adventkirken Hønefoss, Telegrafalleen 3

Kontaktperson

Ingeborg Stensli, 970 45 340

Ordinære årsmøtesaker

Send sidens lenke til en venn

Vi ønsker velkommen til årsmøte. Det blir servering og utlodning. Ta gjerne med deg en gevinst - mere moro da.
Årsmøtepapirene vil bli distribuert til alle medlemmer med registrert e-postadresse.
 
1. Åpning
2. Valg av møteleder
3. Valg av møtesekretær
4. Valg av 2 representanter til å skrive under årsmøteprotokollen
5. Godkjenning av innkalling
6. Årsberetning for 2018
7. Regnskap for 2018
8. Budsjett for 2019
9. Fastsettelse av styrehonorar for 2018
10. Valg
11. Avslutning