Årsmøte 2019 Diabetesforbundet Sotra og Øygarden

Dato

19.02.2019

Tid

18:00 til 20:00

Inngang

Gratis

Åpent for

Alle

Sted

Straume Bu- og Servicesenter

Kontaktperson

René Kaser

Innkalling til Årsmøte 2019 Agenda: 1. Åpning og godkjenning 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til underskrift av protokoll og to representanter for tellekorps 4. Regnskap 5. Årsmelding 6. Budsjett 7. Valg av styret 8. Endre navn 9. Innkomne saker 10. Eventuelt

Send sidens lenke til en venn