Styret i LEVANGER OG OMEGN

STYRET

LEDER

Øivind Haugberg

Skogheimvegen 12 | 7605 LEVANGER

Tlf: 95037237 nordtrondelag@diabetes.no

NESTLEDER

Atle Bakken

Gjemblevegen 25 | 7602 LEVANGER

Tlf: 45411495 atle.bakken@outlook.com

SEKRETÆR

Jostein Skjold

Engvn 3 | 7604 LEVANGER

Tlf: 41548671 jostein.skjold@ntebb.no

KASSERER

Atle Bakken

Gjemblevegen 25 | 7602 LEVANGER

Tlf: 45411495 atle.bakken@outlook.com

STYREMEDLEM

Kåre Leira

Nedre Alle 1 | 7620 Skogn

Tlf: 97078603 kare.leira@ntebb.no

STYREMEDLEM

Kari Selvig

Håkon Den Godes gate 2 B | 7600 Levanger

Tlf: 91780833

STYREMEDLEM

Hilde Grotterød

Gustav Sjaastads veg 12 | 7620 Skogn

Tlf: 92460176 hilde.grotterod@ntebb.no

STYREMEDLEM

Marit Moan Stamnli

Kløverstien 1 A | 7606 LEVANGER

Tlf: 41223576 maritstamnli@gmail.com

STUDIELEDER

Marit Moan Stamnli

Kløverstien 1 A | 7606 LEVANGER

Tlf: 41223576 maritstamnli@gmail.com

BARN/FAMILE KONTAKT

Hilde Grotterød

Gustav Sjaastads veg 12 | 7620 Skogn

Tlf: 92460176 hilde.grotterod@ntebb.no

UNGDOMSKONTAKT

Johanne Barkhall

Ytternesset 100 | 7607 LEVANGER

Tlf: 48234750 johanne.barkhall@gmail.com

REVISOR

Olav Arnstad

Byalia 174 | 7620 SKOGN

Tlf: 90890834

REVISOR

Guttorm Forr

Hojemsvegen 54 | 7609 LEVANGER

Tlf: 41249639 guttorm.forr@ntebb.no

1 VARAMEDLEM

Johanne Barkhall

Ytternesset 100 | 7607 LEVANGER

Tlf: 48234750 johanne.barkhall@gmail.com

LOKAL WEBREDAKTØR

Kari Selvig

Håkon Den Godes gate 2 B | 7600 Levanger

Tlf: 91780833

LIKEPERSON

Atle Bakken

Gjemblevegen 25 | 7602 LEVANGER

Tlf: 45411495 atle.bakken@outlook.com