ÅRSMØTE

Dato

14.02.2019

Tid

19:00 til 21:00

Inngang

Gratis

Åpent for

Sted

Kantina Overhalla Sykeheim

Kontaktperson

Oddvar Eidsmo leder

ÅRSMØTE i Diabetesforbundet Namsos og omegn avholdes i kantina på Overhalla sykeheim torsdag den 14.02 2019 kl. 19.00 Sakliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 2: Valg av ordstyrer og sekretær. Valg av tellekorps og protokollunderskrivere Sak 3: Årsmelding Sak 4: Regnskap Sak 5: Budsjett Sak 6: Arbeidsplan for 2019 Sak 7: Godtgjørelse til leder og nestleder Sak 8: Innkomne saker Sak 9: Valg Sak 10: Valg av utsending til fylkesårsmøte Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes skriftlig til leder Oddvar Eidsmo innen 08.02. 2019 Adresse: Eida 408, 7977 Høylandet eller e-post oddvar.eidsmo@live.no • Pauser i programmet med bevertning og loddsalg • Nye kandidater til verv er forespurt ÅRSMELDING Styret har i perioden bestått av: Leder: Oddvar Eidsmo Nestleder: Trude Witzøe Sekretær : Ine Pettersen Styremedlemmer: Liv Irene Eidsmo John Ivar Toft ( søkt om fritak for resten av perioden) Kristian Strand (gått ut av styret) Ungdomsrepresentant: Silje A. Almås Varamedlemmer: Line Kristiansen Guri Mette Grande Valgkomite: Bodil Sofie Hanssen Laila Aar Åse Ingeborg Sævik Laget har 194 medlemmer pr. 31.12.2017 Det er avholdt 9 styremøter og behandlet 43 saker i årsmøteperioden. Aktiviteter: • Deltakelse på forskjellige kurs på fylket og sentralt. • Fylkesårsmøte 2 fra styret deltok. • Leder og motivasjonssamling på Stjørdal 2 fra styret deltok. • Motivasjonshelg med årsavslutning 2 fra styret deltok Deltakelse på. • Landsmøtet 1 fra styret deltok • To fra styret har vært på Diabetesskolen/nybegynnerkurs • Laget har likepersons tjeneste. 3 medlemmer har likepersons kurs og er disponible for kontakt via telefon. • Vi har også 3 kontaktpersoner for foreldre til barn med diabetes. • Laget har søkt om og har fått midler i løpet av 2018 og fått fra forbundet og Funkis • Loddsalg og stand på Markens Grøde. Det ble delt ut infomaterialer og målt BG, • Loddsalg og informasjon • Aktivitetsdag på Sætran med foredrag, ble ikke gjennomført • Oasen, trening i basseng og sal • Matkvelder • Dia dilt • Julebakst • Sykkeltur Jøa, ikke gjennomført Barn og familie: Har ikke fungert i 2018 Vassbotna : Dato 31.12.2019 Oddvar Eidsmo (leder) Trude Witzøe (nestleder) Liv Irene Eidsmo Silje Alte Almås Ine Pettersen John Ivar Toft (har bedt om fritak for resten av perioden.) HANDLINGSPLAN 2019 For medlemmer: • Matkvelder • Matkurs • Trening i sal og gruppetrening i basseng, Oasen • DIA dilt • Bli kjent i miljøet/turgruppe sommer • Motivasjonskurs med overnatting på Jøa • Medlemsmøte/ hyggekveld • Aktivitetsdag/helg for barn og undom • Julebakst • Månedens organisasjon, info-materiell på sykehuset Namsos (om vi blir valgt) • Markering av Verdens diabetesdag • Loddsalg Kurs for styret: • Vi lærer om styrearbeid • Videreføring i FUNKIS • Planlegging av og gjennomføring av årsmøte • Vi lærer å søke midler

Send sidens lenke til en venn