Styret i HORTEN OG NORDRE VESTFOLD

Kontaktinformasjon

Diabetesforbundet

Horten og Nordre Vestfold |

STYRET

LEDER

Ove Johan Bjørkavåg

Tlf: 41006612 ove.johan@live.com

NESTLEDER

Marit Nauf

Tlf: 95762806 marit.nauf@gmail.com

SEKRETÆR

Ove Johan Bjørkavåg

Tlf: 41006612 ove.johan@live.com

STYREMEDLEM

Tove Green

Tlf: 92026436 tove_green@hotmail.com

STYREMEDLEM

Gurli Stensaa Engnæs

Tlf: 40476827 gurli@engnes.no

REVISOR

Anne-Mari Berge

Tlf: 45608257 anne-mbe@hotmail.com

1 VARAMEDLEM

Emma Ovrum

Tlf: 45092014 emmaovrum@gmail.com

LOKAL WEBREDAKTØR

Emma Ovrum

Tlf: 45092014 emmaovrum@gmail.com