Kurs og konferanser

Diabetesforbundet arrangerer kurs og konferanser for helsepersonell i hele landet.

Send sidens lenke til en venn

Helsetjenesten består av mange ulike nivåer og faggrupper, som alle er viktige for personer med diabetes. God diabetesomsorg er avhengig av tverrfaglig samarbeid mellom de ulike gruppene helsepersonell, og mellom de ulike tjenestenivåene.

Det er viktig for Diabetesforbundet å være en bidragsyter overfor alle typer helsepersonell, både ved å bidra til faglig oppdatering og ved å formidle informasjon om hvordan det er å leve med diabetes.

Som et ledd i dette arbeidet, arrangerer Diabetesforbundet kurs og konferanser for helsepersonell i hele landet.