Koronavirus: Diabetesforbundet avlyser alle arrangementer i mars og april

Diabetesforum i fylkene

Diabetesforum i fylkene arrangeres annethvert år, i partall-år. Dette er et tverrfaglig forum for helsepersonell med interesse for diabetes.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Koronavirus: Diabetesforbundet avlyser alle arrangementer i mars og april

Alle arrangementer i regi av Diabetesforbundet avlyses. Dette gjelder i første omgang mars og april, men vil kunne forlenges gitt risikovurderingen. Les mer her.

Dette er først og fremst et tiltak for å bidra til å redusere smitte av koronaviruset. Vi forholder oss til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, som blant annet innebærer å vurdere nødvendigheten ved større arrangementer. Ettersom personer med diabetes er definert som en risikogruppe, ønsker vi å være føre var.

Vi ønsker å bidra til å redusere smitte ved å unngå å samle mange mennesker, også fordi våre samlinger ofte innebærer reise.

Denne beslutningen er tatt i samråd med helsepersonell, og vi vil følge utviklingen nøye framover.

Dersom du har spørsmål om koronaviruset og smitte, ta kontakt med publikumsinformasjonen til Folkehelseinstituttet på telefon 815 55 015.

 

Hvert annet år arrangerer Diabetesforbundet nasjonalt og fylkesvise Diabetesforum - et tverrfaglig forum for helsepersonell med interesse for diabetes. 

Diabetesforum i fylkene er møteplassen for deg som ønsker faglig oppdatering innen diabetes, hvor det samtidig er lagt til rette for at du møter ulike typer helsepersonell fra eget nærområde. 

I 2020 arrangeres fylkesvise Diabetesforum, og mer informasjon om de fylkesvise konferansene i 2020 vil bli lagt fortløpende ut her. 

Om du har spørsmål, kontakt organisasjonsrådgiver Heidi Henriksen: heidi.henriksen@diabetes.no.