Diabetesforum i fylkene:

Oslo 2020

Velkommen til Diabetesforum 24.–25. april 2020 på Scandic St Olavs Plass, Oslo.

Send sidens lenke til en venn

Last ned programmet for Diabetesforum Oslo 2020

Sammen for god diabetesbehandling

Diabetesforum Oslo har gleden av å invitere leger, sykepleiere, klinisk ernæringsfysiologer og annet helsepersonell med interesse for diabetes til seminar 24. og 25. april 2020. Målet for seminaret er å gi faglig oppdatering innen diabetesbehandlingen gjennom foredrag, kasustikkdiskusjoner og praktisk opplæring/informasjon.

Forelesere fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vil belyse temaer som; oppdaterte nasjonale behandlingsretningslinjer, bruk av nye medikamenter, behandling av komplikasjoner, samarbeid primær- og spesialisthelsetjenesten, praktisk diabetesbehandling/oppfølging, ny teknologi, kommunikasjon og mestring.

Kurset er søkt godkjent som tellende timer for allmennmedisin, endokrinologi, indremedisin, nyresykdom, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, Psykologforeningen og Fotterapiforbundet.

Kom på Diabetesforum og få oppdatert fagkunnskap som hjelper dine pasienter.

 • Nye og etablerte behandlingsmuligheter
 • Fastlegen og spesialisten i god dialog
 • Den kompliserte pasienten
 • Hvorfor gjør de ikke som vi sier – motivasjon og mestring

Praktisk informasjon

Kurset holdes på Scandic St Olavs Plass 1, 0165 Oslo

Diabetesforum har som mål:

 • Å sikre oppdatering
 • Å stimulere til samarbeid 
 • Å bidra til å forebygge komplikasjoner 
 • Å styrke kontakten mellom helstjenesten og brukere

Priser og påmelding:

Konferanseavgift: kr 3300,-

Konferanseavgift for studenter: kr 2000,-

 

Koronavirus: Diabetesforbundet avlyser alle arrangementer i mars og april

Vi håper du setter av tid til å delta og ser fram til to spennende og lærerike dager.

Velkommen!

Med vennlig hilsen 
Kurskomiteen for Diabetesforum Oslo

Spørsmål?

For spørsmål, kontakt Reidun Mosand
Epost: reidun.mosand@gmail.com

 

Kurskomiteen består av:

 • Reidun Mosand (diabetessykepleier, Endokrinologisk poliklinikk, Seksjon for diabetes OUS og leder Diabetesforum Oslo)
 • Kari Anne Sveen (overlege Endokrinologisk poliklinikk, Seksjon for diabetes OUS)
 • Kirsti Bjerkan (klinisk ernæringsfysiolog, Endokrinologisk poliklinikk, Seksjon for diabetes OUS)
 • Anh Thi Tran (spesialist allmennmedisin Stovner legesenter)
 • Britt M Henne (leder Diabetesforbundet Oslo)
 • Hege Hasler Barhaughøgda (sykepleier, styrerepresentant Diabetesforbundet Oslo)