Nasjonalt Diabetesforum 2019

Nasjonalt Diabetesforum 2019: Teknologi og omsorg, 2.-4. april 2019, arrangeres av Diabetesforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet. Konferansen er for helsepersonell som er opptatt av diabetesforskning eller jobber med personer som lever med diabetes.

Helsepersonell har gjennom 70 år vært Diabetesforbundets viktigste samarbeidspartnere. Med nasjonalt Diabetesforum ønsker vi å bidra til at helsepersonell blir oppdatert på det aller siste innen diabetesbehandling samt stimulere til mer forskning.

Konferansen er utviklet i samarbeid med Norges ledende eksperter på diabetesbehandling og diabetesforskning. Konferansen består av to deler:

  • Forskningsforum (2.-3. april) presenterer banebrytende diabetesforskning av ledende forskere.
  • Fagforum (3.-4. april) gir deg nyttig og oppdatert informasjon innen diabeteshandling.

Konferansen er en unik tverrfaglig møteplass for helsepersonell og forskere som er opptatt av å gjøre hverdagen bedre for mennesker med diabetes. 

Ved spørsmål, kontakt Heidi Henriksen på epost 

Last ned programmene for konferansen

Du kan også laste ned vår app med program for konferansen.

På konferansen er det også flere fagseminarer hvor du får relevant oppdatert kunnskap for din yrkesgruppe.

Abstracthefte:

Forskningsforum 2.-3. april

Registrering fra klokka 09.00. Oppstarti plenum klokka 10.00.

Forskningsforum gir deg siste nytt innen banebrytende forskning. Programmet er pasientrettet og interessant både for forskere og klinikere.

Programmet dekker mange spennende temaer, blant annet:

  • Diabetesforskning i 2019, hvor nærme er vi effektiv forebygging og behandling?
  • Kan endring av levevaner føre til færre tilfeller av diabetes type 2?
  • Siste nytt innen stamcelleforskning og presisjonsmedisin

Last ned programmet for Forskningsforum

Fagforum 3.-4. april

Registrering fra klokka 08.00. Oppstarte fagseminar klokka 09.30.

Fagforum gir deg praktisk og oppdatert kunnskap om diabetes som forenkler din hverdag i møte med pasienter. Velg mellom 12 fagseminarer og 16 parallelle sesjoner og tilpass konferansen etter dine kompetansebehov. 

Programmet dekker mange spennende temaer, blant annet:

  • Muligheter og utfordringer ved ny teknologi
  • Forståelsen av overvekt og diabetes type 2
  • Diabetes og psykisk helse

Last ned programmet for Fagforum


6 gode grunner til å delta på Nasjonalt Diabetetesforum

Finn ut hvordan teknologi
forenkler hverdagen med diabetes

Bli oppdatert på det aller siste 
innen diabetesbehandling

Få siste nytt innen 
diabetesforskning

Knytt nettverk på 
tvers av fagområder

Tilpass konferansen
etter dine behov

Øk din kompetanse på en
voksende samfunnsutfordring


Les hvordan konferansen er tilpasset din yrkesgruppe

Under hver faggruppe finner du informasjon tilpasset ulike yrkesgrupper som har egne fagaseminar og informasjon om tellende timer for konferansen.

Last ned komplett oversikt over tellende timer

 Last ned programmet for fagseminarer

 


Foredrag i toppklasse fra ledende eksperter på diabetes

Forskningsforum

Michael E.J. Lean

Professor

Is remission of type 2 diabetes possible by lifestyle intervention?

Pål Rasmus Njølstad

Professor

Diabetes research 2019: How close are we to effective prevention and treatment? A view from basic/genetic research.

Kåre I. Birkeland

Professor

Diabetes research 2019: How close are we to effective prevention and treatment? A view from clinical research.

Fagforum

Kåre I. Birkeland

Professor

Sammenheng mellom overvekt og diabetes type 2 og mulighet for medikamentell behandling.

Anne-Marie Aas

Klinisk ernæringsfysiolog, PhD

«Levevaner» – vaner og uvaner.

Jon Haug

Spesialist i klinisk psykologi, Dr.philos

Fra gjennomsnitt til person – psykologi, mat og kropp.


Ofte stilte spørsmål

Hvem arrangerer konferansen?
Nasjonalt Diabetesforum 2019 arrangeres av Diabetesforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Hvem har utarbeidet programmet?
Konferansen er utviklet i samarbeid med Norges ledende eksperter på diabetesbehandling og diabetesforskning innen sitt fagfelt. Les mer om dette under tittelen «Programkomiteen».

Hvem er konferansen for?
Konferansen er for helsepersonell som er opptatt av diabetesforskning eller jobber med personer som lever med diabetes. Det har blitt lagt vekt på å lage et faglig aktuelt program tilpasset alle kunnskapsnivåer.

Hvordan er konferansen delt opp?
Nasjonalt Diabetesforum 2019 består av Forskningsforum og Fagforum. Forskningsforum arrangeres 2. og 3. april, Fagforum 3. og 4. april, med 3. april som «overlappingsdag». Det er også egne parallellsesjoner på Forskningsforum og Fagforum der du velger hva du vil delta på. På Fagforum er det også fagseminarer som gir deg spisset kunnskap om diabetes for din yrkesgruppe.

Hva er fagseminarer?
På Fagforum er det 12 fagseminar som gir deg tilpasset kunnskap til din yrkesgruppe. Her gir ledende eksperter deg praktisk oppdatert diabeteskunnskap tilpasset din yrkesgruppe.

Hvordan melder jeg meg på?
Du melder deg på via vår påmeldingslink. Her velger du også hvilke parallellsesjoner og fagseminarer du ønsker å delta på. Meld deg på tidlig for å være sikker på at du får plass på de parallellsesjonene og fagseminarene du ønsker.

Må jeg delta på alle dagene av konferansen?
Du velger selv hvor mange dager du ønsker å delta. Vi har egne priser for deltagelse kun på Fagforum og Forskningsforum. Det er også mulig å melde seg på bare for en dag.

Kan jeg delta på konferansen uten å betale for overnatting?
Vi har egne priser for kun deltagelse på det faglige programmet uten overnatting. I denne prisen er lunsj inkludert.

Kan jeg få tellende timer for nasjonalt Diabetesforum2019?
Nasjonalt Diabetesforum gir tellende timer for mange ulike yrkesgrupper. For komplett informasjon se vår oversikt over tellende timer.

Vil både forskningsforum og fagforum gi tellende timer ved fornyelse av spesialiteten i Allmennmedisin?
Både Fagforum og Forskningsforum gir tellende timer ved fornyelse av spesialiteten i Allmennmedisin. For komplett informasjon se vår oversikt over tellende timer.

 


Praktisk informasjon

 

Konferansen finner sted på The Qube Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Få aller siste nytt om konferansen på vårt Facebook event - kommer snart 

Posterpresentasjoner på nasjonalt Diabetesforum

Det vil bli interaktive posterpresentasjoner for å vise bredden av diabetesforskningen i Norge. Vi ønsker alle abstrakt om diabetesforskning i bred forstand velkomne.

Du kan selv velge om abstraktet skal være på norsk eller engelsk. Abstraktet skal være strukturert og følge malen, være på maks 250 ord m/font Arial 11, og ikke inneholde referanser.

Last ned abstraktskjema her. Frist for innsendelse av abstrakskjema er satt til 8. mars 2019.

Abstraktene vil bli gjennomgått av programkomiteen for Forskningsforum, og aksepterte abstrakt presenteres med poster og en kort muntlig presentasjon ved posteren.
Det er satt av to timer tirsdag 2. april fra 17.15-19.15 til posterpresentasjonene. I dette tidsrommet vil det være både speed presentation og poster walk.

Det vil være programkomiteen for Forskingsforum som velger ut de abstraktene som får gjøre en speedpresentation på 3 minutter i plenum. Samtlige aksepterte abstrakt får være med på poster walk.

Abstraktskjema sender du på e-post til heidi.henriksen@diabetes.no som et vedlegg.

Posterpresentasjoner på nasjonalt Diabetesforum

 


Programkomiteen

 

Programkomiteen består av noen av Norges ledene eksperter på diabetesforskning og diabetesbehandling fra ulike fagområder:

Forskningsforum:

Kåre I. Birkeland Professor
Anne-Marie Aas Klinisk ernæringsfysiolog, Phd
Esben Selmer Buhl Fastlege, på vei mot spesialitet i allmennmed
Pål Rasmus Njølstad Professor
Ingvild Hernar Stipendiat og diabetessykepleier
Line Wisting Master i psykologi, Phd
Marit Graue Professor, Phd sykepleier
Torild Skrivarhaug Overlege dr.med.
Bjørnar Allgot Generalsekretær, Diabetesforbundet
Heidi T. Henriksen Organisasjonsrådgiver, Diabetesforbundet


Fagforum:

Knut Dahl-Jørgensen Professor/leder Nasjonalt Diabetesforum
Trond Geir Jenssen Professor/medisinsk medarbeider, Diabetesforbundet
Kåre Birkeland Professor/leder medisinsk fagråd, Diabetesforbundet
Kristian F. Hanssen Professor emeritus, dr.med.
Ole Strand Allmenlege
Tor Claudi Sykehuslege
Karin Pleym Diabetessykepleier
Jon Haug Spesialist i klinisk psykologi, Dr.philos.
Anne-Marie Aas Klinisk ernæringsfysiolog, Phd
Karianne Fjeld Løvaas Bioingeniør
Bente Aksnes Brukerrepresentant, Diabetesforbundet
Lars Tore Haugan Sentralstyremedlem, Diabetesforbundet
Heidi Henriksen Organisasjonsrådgiver, Diabetesforbundet


Priser

Medlemmer i Diabetesforbundet får rabatt på våre konferanser og flere andre fordeler. Les mer om medlemskap og meld deg inn herKonferanseavgiften med overnatting inkluderer også frokost og lunsj. Velger du å delta på konferansen uten overnatting er kun lunsj inkludert i konferanseavgiften. 

 

Medlemmer i Diabetesforbundet

Priskategorier Nasjonal Diabetesforum
2.-4. april
Kun Forskningsforum
2.-3. april
Kun Fagforum
3.-4. april
Ordinært 5900 kr 3900 kr 3900 kr
Uten overnatting 4500 kr 3200 kr 3200 kr

 

 

Tillegg:

Konferanse middag 2. april: 450 kr
Festmiddag 3. april: 500 kr

Måltider inkludert i prisen:

Prisen for konferansen med overnatting dekker konferanseavgift, frokost og lunsj.
Prisen for konferansen uten overnatting dekker konferanseavgift og lunsj.

 

Uten medlemskap

Priskategorier Nasjonal Diabetesforum
2.-4. april
Kun Forskningsforum
2.-3. april
Kun Fagforum
3.-4. april
 
Ordinært 6500 kr 4500 kr 4500 kr
Uten overnatting 5100 kr 3800 kr 3800 kr
       
Studenter  4500 kr 2500 kr 2500 kr
Dagspass uten overnatting* 2500 kr 2500 kr

*Gjelder for en valgfri dag inkludert lunsj på Forskningsforum eller Fagforum. Du må spesifisere denne dagen når du melder deg på.