Bioingeniør

Her finner du informasjon om fagseminarer arrangert av bioingeniører på Nasjonalt Diabetesforum 2019.

Tellende timer:

Fagforum er godkjent av NITO Bioingeniørfaglig institutt med 18 timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører.

FAGSEMINAR
Ansvarlig for programmet: Bioingeniør/seksjonsleder Karianne Fjeld Løvaas

Sesjon 1:
3. april 2019, 
09.30-10.45

1. Diagnostikk av diabetes – ikke bare HbA1c og glukose
v/Per Medbøe Thorsby, PhD, førsteamanuensis (OsloMet), seksjonsoverlege, enhetsleder

2. Blodsukker hos nyfødte, er det enkelt og ufarlig?
v/Hallvard Reigstad, seksjonsoverlege, Seksjon for nyfødte og Merethe Knudsen Litleskare, seksjonsleder, Haukland universitetssykehus


Sesjon 2:
3. april 2019, 11.00-12.15

1. «Nye» retningslinjer for svangerskapsdiabetes
v/Dag Hofsø, seksjonsleder, overlege, Ph.D, sykehuset i Vestfold

2. Glukosemåling ved diagnostikk av svangerskapsdiabetes
v/ Thea Krogvig Bjørnstad, bioingeniør /laboratoriekonsulent Noklus, sykehuset Innlandet

3. Oversikt over flash- og kontinuerlige glukosemålere
v/Marianne Høglund, overlege, Sørlandet sykehus Arendal.

4. Krav til analysekvalitet på flash- og kontinuerlige glukosemålere
v/Kari Nerhus, Kvalitetsleder/bioingeniør, Noklus