Fysioterapeut

Her finner du informasjon om fagseminarer arrangert av fysioterapeuter på Nasjonalt Diabetesforum 2019.

Tellende timer:

Kurset kan gi uttelling på 17 timer ved fornying av spesialitet MNFF etter individuell søknad. Oppdatert informasjon om godkjente tellende timer legges fortløpende ut her.

FAGSEMINAR

Ansvarlig for programmet: Fysioterapeut PhD Silje Stangeland Lie 

SESJON 1
3. april 2019, 09.30-10.45:

1. Oppfølging ved Frisklivssentraler for personer med diabetes type 2.
v/Ingrid S. Følling

2. Mestring av diabetes og livsstilsendring – erfaringer fra «Mestry», avstandsoppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten
v/Marie Dahl, rådgiver Enhet Forvaltning og utvikling Sarpsborg kommune og Karin Pettersen, diabetessykepleier, diabetespoliklinikken Sarpsborg kommune


SESJON 2: 11.00-12.15:
3. april 2019, 09.30-10.45:

1. «Ikke tråkk i salaten! – Myter og fakta om kosthold for forebygging av hjerte- og karsykdom».
v/Erik Arnesen, master i samfunnsernæring, helsefaglig rådgiver i LHL og PhD-stipendiat ved Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap.

2. Samkjøring med kliniske ernæringsfysiologer