Helsefagarbeider

Her finner du informasjon om fagseminarer arrangert av helsefagarbeidere på Nasjonalt Diabetesforum 2019.

Tellende timer:

Fagforbundet: Godkjent som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 18 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Helsefagarbeidere i Delta
Godkjent av yrkesseksjonen Helsefagarbeidere i Delta med 18 timer for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere.

FAGSEMINAR
Ansvarlig for programmet: Spesialhjelpepleier Liv Krossøy

Sesjon 1:
3. april 2019, 09.30-10.45

Møte med diabetespasienter i hjemmesykepleien og på sykehjem – viktig og utfordrende del 1
v/ Bente Elisabeth Bendixen, diabetessykepleier, doktorgradsstipendiat, Høgskulen på Vestlandet

1. Hvilke diabetespasienter møter vi, og hva er utfordringene?
2. Behandlingsrutiner for eldre med diabetes
3. Diskusjonsoppgave

Sesjon 2:
3. april 201911.00-12.15

Møte med diabetespasienter i hjemmesykepleien og på sykehjem – viktig og utfordrende del 2
v/ Bente Elisabeth Bendixen, diabetessykepleier, doktorgradsstipendiat, Høgskulen på Vestlandet

1. Insulinbehandling
2. Komplikasjoner
3. Pårørendes betydning i diabetesomsorgen
4. Diskusjon og spørsmål

 

Se hva Nasjonalt Diabetesforum har å by på for helsefagarbeidere

Spesialhjelpepleier Liv Krossøy forteller hvorfor du som helsefagarbeider må melde deg på Nasjonalt Diabetesforum 2019.