Lege

Her finner du informasjon om fagseminar/emnekurs arrangert av leger i allmennpraksis og sykehusleger med spesialitet i indremedisin, pediatri og geriatri på Nasjonalt Diabetesforum 2019.

Tellende timer:

Nasjonalt Diabetesforum er godkjent av Den norske legeforening for spesialitetene allmennmedisin, pediatri og geriatri. Konferansen er søkt tellende også for indremedisin.

Allmennmedisin:

Forskningsforum er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Fagforum uten fagseminar er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Fagforum inklusive fagseminar er godkjent med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.

Deltakelse 2. april: Timetellende 10 timer.
Deltakelse 3. april: Timetellende 12 timer.
Deltakelse 4. april: Timetellende 8 timer.

Geriatri: Fagforum og Forskningsforum er begge godkjent med 10 timer hver som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Pediatri: Fagforum og Forskningsforum er begge godkjent med 10 timer hver som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Indremedisin: Fagforum og Forskningsforum er begge godkjent med 10 timer hver som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

FAGSEMINAR/EMNEKURS
Ansvarlige for programmet: Allmennlege Ole Strand og overlege Tor Claudi

Sesjon 1, felles program alle leger:
3. april 2019, 09.30-10.45

1. Kommunikasjon, mestring og motivasjon - virker det?
v/Victoria Telle Hjellset, Institutt for folkehelsevitenskap, ved NMBU

2. Førerkort, nye regler og praktisering av dem
v/Tor Claudi, overlege med. avd. Nordlandssykehuset Bodø

3. Kan svangerskapsdiabetes forebygges?
v/Anne Karen Jenum, forsker, dr. med. allmennpraktiker, Oslo Universitetssykehus

Sesjon 2A for allmennleger
3. april 2019, 11.00-12.15

Svangerskapsdiabetes, diagnostikk og fastlegenes behandlingsansvar
v/Hilde Beate Gudim, fastlege, spes. allmenn med, Skui legekontor

Diabetes og nyresykdom, hva skal fastlegene gjøre
v/Trond Geir Jenssen, overlege/professor II, Oslo Universitetssykehus

Smertefull nevropati, hva gjør vi med det?
v/Tore Julsrud Berg, Overlege, førsteamanuensis, Oslo Universitetssykehus

Sesjon 2B for Spesialister i indremedisin, geriatri og pediatri
3. april 2019, 11.00-12.15

Behandling av svangerskapsdiabetes og diabetes i svangerskapet
v/Hrafnkell B. Thordarson, seksjonsoverlege, Haukland universitetssykehus

Pasienter med høy HbA1c: Hvordan går det når man satser på høyrisikopasienter og hva kan vi lære av det?
v/ Tone Vonheim Madsen, diabetessykepleier, Norsk diabetesregister for voksne

 

Se hva dette fagseminaret har å by på for allmennleger

Allmennlege Ole Strand forteller hvorfor du som allmennlege må melde deg på Nasjonalt Diabetesforum 2019.

Se hva Nasjonalt Diabetesforum har å by på for leger i spesialisthelsestjenesten

Overlege Tor Claudi forteller hvorfor du som fhvorfor du som lege i spesialisthelsetjenesten må melde deg på Nasjonalt Diabetesforum 2019.