Legemedarbeidere

Her finner du informasjon om fagseminarer arrangert av legemedarbeidere på Nasjonalt Diabetesforum 2019.

Tellende timer:

Godkjent av Helsesekretærforbundet i Delta med 18 timer.

FAGSEMINAR
Ansvarlig for programmet: Diabetessykepleier Kristina Ravnås Sunde

Sesjon 1:
3. april 2019, 
09.30-10.45

1. "Ikke alltid så lett på tråden......" - kjente og ukjente pasienter med diabetes
v/Kristian Jong Høines, spesialist i allmennmedisin, Tananger Legesenter

2. Diabetes og fotsår
v/Bodil Elvie Tungland, fotterapeut

Sesjon 2:
3. april 2019, 11.00-12.15

"Jo flere vi er sammen" - samhandlingsmodeller for strukturert diabetesbehandling på legekontor

  1. Tananger-modellen
    v/Kristian Jong Høines, spesialist i allmennmedisin og Kristina Ravnås Sunde, diabetessykepleier, Tananger Legesenter
  2. Østerås-modellen
    v/Ragnar Rabe, spesialist i allmennmedisin og Marit Thorkildsen Lia, helsesekretær, Østerås Legekontor