Psykolog

Her finner du informasjon om fagseminarer arrangert av psykologer på Nasjonalt Diabetesforum 2019.

Tellende timer:

Norsk psykologforening har godkjent kurset med 17 poeng som vedlikeholdsaktivitet.

FAGSEMINAR
Ansvarlig for programmet: Psykologspesialist Randi Abrahamsen og Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr.philos.

Sesjon 1:
3. april 2019, 09.30-10.45

1. Diabetes og psykiske lidelser del 1
Hvordan jobbe som psykolog med personer som har diabetes og psykiske lidelser
v/Randi Abrahamsen, psykologspesialist

Sesjon 2:
3. april 2019, 11.00-12.15

1. Diabetes og psykiske lidelser del 2
Hvordan jobbe som helsepersonell med diabetes hos personer med psykiske lidelser
v/Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr.philos.

 

Se hva Nasjonalt Diabetesforum har å by på for psykologer

Spesialist i klinisk psykologi Jon Haug forteller hvorfor du som psykolog må melde deg på Nasjonalt Diabetesforum 2019.