Verktøy i møte med familier:

Last ned vår digitale foreldreveileder og bestill samtalekort

Jobber du med barn med diabetes? Vi har laget en veileder for helsepersonell om samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen. Last ned veilederen her og bestill samtalekort.

Send sidens lenke til en venn

Som en del av nasjonal diabetesplan (2017-2021), utarbeidet Diabetesforbundet i 2019 i samarbeid med Helsedirektoratet en veileder for foreldre til barn med diabetes: «Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen»

Veilederen er utviklet sammen med psykolog Jon Haug og er rettet mot foreldre med barn 0-16 år med nyoppdaget diabetes. Formålet er å bidra til større trygghet i relasjonen mellom foreldre og barnet med diabetes, og dermed skape et godt grunnlag for behandling.

Vi har nå, også i samarbeid med Helsedirektoratet, laget en egen digital versjon av veilederen beregnet på helsepersonell på barneavdelinger. Denne bygger på foreldreversjonen av veilederen, og kan brukes i samtaler med familiene.

Vi har også laget samtalekort som kan brukes sammen med veilederen. Eksemplarer av samtalekortene er blitt sendt ut til kontaktperson ved alle landets barneavdelinger, men flere kan bestilles.

  • Ønsker du å bestille samtalekort? Kontakt oss på post@diabetes.no med navn og adressen samtalekortene skal sendes til. Merk e-posten "Bestilling Foreldreveiledning - samtalekort". Ring 23 05 18 00 ved spørsmål.