Tema: Velferdsteknologi

– Telemedisin gir pasientene økt mestringsfølelse

– Telemedisin gjør at pasientene tar mer ansvar for egen helse. Det viser våre erfaringer med TELMA, sier prosjektleder Gro Anita Grelland.

Av Toril Haugen

Send sidens lenke til en venn

PROSJEKTLEDER: – Pasientene har vært veldig fornøyde. TELMA har gitt dem motivasjon til å lære mer om egen sykdom og ta ansvar, sier rådgiver Gro Anita Grelland i Kristiansand kommune

Grelland er rådgiver i Kristiansand kommune. Hun har blant annet ansvaret for flere prosjekter som omhandler e-helse og velferdsteknologi.  

TELMA (Felles telemedisinsk løsning Agder) er et prosjekt som tester ut telemedisinsk oppfølging for pasienter med kroniske sykdommer. Hensikten er å skape trygghet og mestring, oppdage forverring av sykdom tidligst mulig og redusere behov for innleggelser.

I prosjektet skal man også se på samhandling mellom kommuner, sykehus og fastleger. Det startet i 2016 og varer ut 2019.

– I løpet av prosjektperioden prøver vi ut telemedisinsk oppfølging på pasienter med KOLS, diabetes type 2, hjertesvikt og utfordringer knyttet til psykisk helse, i tillegg til pasienter med flere kroniske lidelser samtidig, forteller Grelland.

De som deltar i prosjektet, har kontakt med sykepleiere ved telemedisinske sentraler i Farsund, Arendal og Kristiansand.

Kontakt via nettbrett

Kontakten mellom pasient og helsepersonell foregår via telefon og nettbrett. I tillegg til nettbrett, har pasientene også fått tildelt måleutstyr som kobles til nettbrettet. Dermed kan pasientene selv foreta målinger som er relevante for deres sykdom og sende resultatene inn til medisinsk sentral.

– Måleresultat sendes fra måleren til nettbrettet via bluetooth. Pasientenes egenrapportering og måleresultater sendes deretter fra nettbrettet til telemedisinsk sentral, sier Grelland.

Etter at pasienten har sendt inn måleresultatene, har pasienten kontakt med sykepleier på telemedisinsk sentral, enten via telefon eller som videoløsning på nettbrettet.

– For oss er det viktig at systemet er lett å bruke, for å oppnå en god samhandling. Dette er noe av det vi har testet ut med prosjektet, sier Grelland.

Gi trygghet

At pasientene selv kan gjøre målinger og sende inn til helsepersonell, gjør TELMA til mer enn en vanlig

videokonsultasjon med legen.

– Noe av hensikten med prosjektet er å oppmuntre pasienten til å ta mer ansvar for egen helse. Det handler om å skape trygghet og mestring av egen sykdom, sier Grelland.

Tilbakemeldingene har vært svært positive, sier Grelland.

– Pasientene har vært veldig fornøyde. For dem har TELMA gitt motivasjon til å lære mer om egen sykdom og ta ansvar. Pasientene sier at de har fått en mye større innsikt og mestringsfølelse, sier Grelland.

– Agder er med i et nasjonalt prosjekt for avstandsoppfølging som startet i oktober 2018 og som varer til oktober 2021. På bakgrunn av våre erfaringer i TELMA skal vi gi innspill til nasjonale anbefalinger når det gjelder telemedisinsk oppfølging.

Store besparelser

Grelland er ikke i tvil om at telemedisinsk oppfølging vil få en viktig og naturlig rolle i helsevesenet framover.

– En del av prosjektet skal se på den samfunnsøkonomiske nytten ved medisinsk avstandsoppfølging. Vi kan ennå ikke si hvor store besparelsene er, men Universitetet i Agder utfører nå en samfunnsøkonomisk analyse knyttet til dette, sier Grelland.

Men at det kan dreie seg om store summer, er det ingen tvil om. En ny rapport fra Direktoratet for e-helse mener at digital pasientkommunikasjon kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 534 millioner kroner over en periode på ti år.

En annen fordel ved avstandsoppfølging, er at det fører til mindre belastning for pasienten. Kronisk syke mennesker blir spart for en slitsom reise til lege eller sykehus.

– Telemedisin kan også gjøre det lettere for syke og eldre å fortsette å bo hjemme, sier Grelland.