Forskningsprisen 2020:

Husk å sende inn nominasjoner!

20. september er fristen for å nominere en dyktig forskerkollega til Diabetesforbundets forskningspris.

Av Toril Haugen

VANT I FJOR: Kåre I. Birkeland og Christine Sommer vant forskningsprisene i fjor. Birkeland vant prisen for etablerte forskere, mens Sommer vant prisen for yngre forskere.

Foto: Erik M. Sundt

Send sidens lenke til en venn

Diabetesforbundets forskningspriser skal både hedre forskeres innsats for diabetes og oppmuntre til mer forskning, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

– Forskningsprisen ble første gang utdelt i 2017. Prisen er opprettet for å vise fram og stimulere norsk diabetesforskning. Fra 2018 har det blitt to priser, én til yngre forskere i tillegg til den store forskningsprisen. Vi er stolte over å kunne vise fram det beste av forskningen, og alle pengene som gis, går til videre forskning. Forskning gir oss viktig kunnskap til å løse de mange diabetesgåtene, og det gir håp!

Rekruttere yngre forskere

Fjorårets vinner, Kåre Birkeland, sier forskningsprisen har stor betydning for forskning på diabetes, særlig rekrutteringen av yngre forskere.

– Forskningsprisene er viktige fordi det setter fokus på diabetes blant forskere, og fordi det setter fokus på forskning blant alle som har diabetes, lever nær personer med diabetes eller jobber med diabetes. For unge som vil inn i forskning, er det viktig å bli oppmerksomme på behovene for diabetesforskning og mulighetene som finnes. De som tildeles forskningspriser vil ofte være forbilder for yngre forskere, og prisen til yngre forskere er ment å stimulere unge forskertalenter tidlig i karrieren, sier Birkeland.

Ønsker seg flere kvinner

Inger Kristensson Hallström i programkomiteen ser gjerne at flere kvinner blir nominert til prisen, og oppfordrer forskere til å nominere dyktige kvinnelige kollegaer. 

– Det første året Forskningsprisen ble delt ut, ble nesten like mange kvinner som menn nominert. Etter det har få eller ingen kvinner blitt nominert, til tross for at det finnes kvinner som er godt kvalifisert for en nominasjon, sier Kristensson Hallström og påpeker:

– Så lenge ingen kvinner blir nominert, er det heller ikke mulig å dele ut prisen til en kvinne. Dette gir et skjevt bilde av hvordan virkeligheten ser ut, der kvinner og menn arbeider side om side for å utvikle og forbedre diabetesomsorgen. Derfor håper vi i år på å få nominasjoner som gjenspeiler dette, sier hun.

Nominasjonsfrist: 20. september 2020

Kontaktinformasjon og begrunnelse sendes til post@diabetes.no. De nominerte vil bli kontaktet av Diabetesforbundet angående CV og publikasjonsliste.

Tidligere vinnere av Diabetesforbundets forskningspris:

2017: Pål Njølstad

2018: Knut Dahl-Jørgensen og Simon Nitter Dankel

2020: Kåre I. Birkeland og Christine Sommer