Åpner 2. januar:

Søk midler fra stiftelsen Dam

Søk midler fra Stiftelsen DAM for finansiering av diabetesforskning

Send sidens lenke til en venn

Stiftelsen DAM støtter forskning innen helse. Hvert år deler stiftelsen ut rundt 80 millioner kroner til helseforskning og et av hovedmålene er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse, bidrar stiftelsen til forskning som fremmer diabetessaken. Les utlysningen fra Stiftelsen dam her.

Stiftelsen DAM støtter først og fremst tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse - og de er spesielt opptatte av forskning om og i kommunehelsetjenesten, og om samhandling.

Nytt fra stiftelsen i denne utlysningen er at de har innført en prekvalifiseringsrunde hvor søker sender inn en skisse til stiftelsen via søkerorganisasjonen, som i dette tilfellet er Diabetesforbundet. Dette gjøres først og fremst for å spare søker for arbeid med å skrive en full søknad, om dette skulle falle utenfor ordningen, men også for bedre å sikre at valget av prosjekter er det beste.

Dette kan gjøres i tidsrommet mellom 2. januar og 17. februar 2020.

For mer informasjon om retningslinjene innen forskning, hva Stiftelsen DAM støtter, viktige datoer/frister og hva som faller utenfor ordningen finnes på https://www.dam.no/forskning/

For mer informasjon om finansiering av diabetesforskning fra Stiftelsen DAM, kontakt oss på post@diabetes.no