Stiftelsen Dam:

Søknadsordning for Utviklingsprosjekter

Stiftelsen Dams nyeste ordning har som formål å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Intern frist for skissesøknad er 15. august. Skissesøknad sendes post@diabetes.no

Utvikling er stiftelsen Dams nyeste ordning, og er rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Den faglige kompetansen har større vektlegging i prosjekter som får midler i denne ordningen og det kan søkes på blant annet (les mer om retningslinjene for ordningen her):

  • Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap.
  • Systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Det kan søkes om mellom 500 000 og 2 000 000 kr for hele prosjektperioden, som kan være på inntil 2 år. Ordningen gir ikke lønnsmidler til personer under utdanning.

I likhet med de andre tilskuddsordningene Stiftelsen Dam har, må søknadene gå gjennom en søkerorganisasjon. Diabetesforbundet er medlem i stiftelsen, og godkjent søkerorganisasjon. Diabetesforbundet åpner søknader for de søknadene som er i tråd med forbundets formål og strategi.

Søknadsprosessen gjennomføres på følgende måte: Du sende inn en skissesøknad til Diabetesforbundet på adressen post@diabetes.no. Er dette en søknad som forbundet støtter vil du får tilgang til webportalen til Stiftelsen Dam, og her legges skissesøknaden inn digitalt.

De høyest rangerte søknadene i denne runden gis tilgang til trinn to, som er full søknad.
Her er viktige datoer:

  • 15. august: Intern frist for å sende inn skissesøknad. Diabetesforbundet vurderer denne og gir tilgang til webportalen til Dam
  • 15. september: Søknadsfrist Stiftelsen Dam på skissesøknaden
  • 15. oktober: Svar på skisse (klokken 13)
  • 15. desember: Søknadsfrist, full søknad
  • 15. februar: Svar på full søknad (klokken 13)

Diabetesforbundet fikk støtte til to prosjekter gjennom programmet Utvikling 2020. Les mer om prosjektene her.

Hvis du har en god ide til et FoU-prosjekt, eller om du lurer på noe om ordningen, ta kontakt med post@diabetes.no