ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Via Diabetesforbundet kan du søke om midler til forskningsprosjekter som fremmer diabetessaken.

Send sidens lenke til en venn

ExtraStiftelsen er en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen

Her finner du retningslinjer for å søke på midler til forskningsprosjekter hos ExtraStiftelsen.

Det stilles høye krav til kvaliteten på søknadene for å sikre at prosjektene blir gjennomført og Diabetesforbundet har derfor egne frister slik at vi kan bistå deg i søknadsprosessen.

Et av hovedmålene til Extrastiftelsen er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. Extrastiftelsen satser på forskning om og i kommunehelsetjenesten, og om samhandling.

Last ned kriteriene for søknader via Diabetesforbundet

Tidsfristene er som følger:

Prosjektskisse (1 side) leveres innen 15.april til Diabetesforbundet for vurdering av medisinsk fagråd

Hvis utkastet er et prosjekt Diabetesforbundet ønsker å stille seg bak og er innenfor retningslinjene til ExtraStiftelsen for forskningsprosjekter, blir det opprettet en søkerprofil til deg i ExtraWeb.

ExtraWeb er ExtraStiftelsen sin egen side for søkere, prosjektledere og koordinatorer. Her legges den elektroniske søknaden inn, med alle vedlegg.

Før søknaden går til ExtraStiftelsen sendes den, med alle vedlegg, til Diabetesforbundets medisinske fagråd for en detaljert gjennomgang innen den endelige søknaden videresendes til Extrastiftelsens faglige utvalg.

Når utvalget ser på søknaden blir den vurdert ut fra følgene punkter:

  • Relevans i forhold til Diabetesforbundets formål (Diabetesforbundet er søkerorganisasjonen)
  • Nytenkning
  • Beskrivelse
  • Egnet metode
  • Gjennomførbarhet
  • Beskrivelse av brukermedvirkning i prosjektet

På nettsiden til ExtraStiftelsen finner du alle ExtraStiftelsen prosjekter, samt adresser og linker til organisasjoner og prosjektledere. Her kan du blant annet finne nye mulige samarbeidspartnere og finne ut mer om egne interesseområder.

Søknader i 2019 gjelder for aktiviteter/prosjekter med oppstart senest 15. juni 2020. Tildeling er medio oktober 2019.

Det er viktig å starte idé- og skriveprosessen tidlig. Se kriterier over i linken «last ned kriterier for søknader via Diabetesforbundet».

Kontaktperson i Diabetesforbundet er Eldri Ytterland. E-post: eldri.ytterland@diabetes.no