Forskningsfondet

Fristen for å søke på Diabetesforbundet forskningsfond er 1. februar hvert år.

Send sidens lenke til en venn

Diabetesforbundet har et forskningsfond som per i dag består av ca. 15 millioner kroner. Det deles ut 3-4 millioner årlig, hvorav inntil 2 millioner har gått til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknad til fondet.

Det deles også ut inntil 200 000 kroner til reisestipend til forskningsrelatert reisevirksomhet eller kompetanseheving.

Tildelingskomiteen består av fagpersoner oppnevnt av medisinsk fagråd og forbundsleder. Generalsekretæren er sekretær på tildelingsmøte med talerett.

Fristen for å søke på Diabetesforbundet forskningsfond er 1. februar hvert år. 

Last ned søknadsskjema for forskningsmidler