Utdeling 14. november:

Nominer til Diabetesforbundets forskningspris - frist 6. september!

Diabetesforbundets forskningspris utdeles på Verdens diabetesdag 14. november. Det deles ut to priser – hovedprisen og pris for yngre diabetesforskere.

Send sidens lenke til en venn

– Vi ønsker å hedre fremragende forskningsarbeid, samtidig som vi håper at forskningsprisen vil stimulere, motivere og inspirere til mer diabetesforskning i årene framover, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot.

Diabetesforbundet har lang tradisjon med utdeling av forskningsmidler til diabetesforskning gjennom forskningsfondet.

Allgot påpeker at den forskningen som gjøres på diabetes i Norge er veldig god, men det gjøres i alt for liten skala.

– Vi har noen få og gode forskere, men vi har mange områder innen diabetes som burde vært forsket mer på.

Tildelingskomiteen vil bestå av anerkjente nordiske forskere, og utdelingen finner sted på Verdens diabetesdag, 14. november, i Universitetes Aula i Oslo.

Hvordan nominere til begge prisene?

Begrunnelse og kontaktinformasjon sendes til post@diabetes.no. De nominerte vil bli kontaktet av Diabetesforbundet angående CV og publiseringsliste.

 • Nominasjonsfrist: 6. september 2019. 

KRITERIER FOR DIABETESFORBUNDETS FORSKNINGSPRIS

 • Prisen er på 100.000 kroner.
 • Nominer noen som har gjort en særskilt innsats innen diabetesforskning.
 • De nominerte må være forskere eller forskningsgrupper i Norge som holder høye faglige mål, og som fortsatt er aktive innen forskning.
 • Nominasjonen kan begrunnes med både enkeltstående arbeider eller resultatet av forskningsaktivitet over lengre tid.
 • Premiepengene må gå til videre diabetesforskning.
 • Nominasjonene blir vurdert av uavhengige forskere i de andre nordiske landene.

KRITERIER DIABETESFORBUNDETS FORSKNINGSPRIS FOR YNGRE FORSKERE:

 • Prisen er på 50.000 kroner og støttes av Astra Zeneca og Novo Nordisk.
 • Nominer noen som utmerker seg innen diabetesforskning.
 • De nominerte forskerne må ikke ha fylt 40 år innen utgangen av 2019.
 • Premiepengene må gå til videre diabetesforskning.
 • Diabetesforbundets tildelingskomite for forskningsmidler velger ut vinneren.

Les også: