Forskningsprosjekter

Send sidens lenke til en venn

Forskningsprosjekter

Fra Diabetesforbundets forskningsfond deles det hvert år ut midler til forskningsprosjekter. Det deles ut inntil 2.000.000* i forskningsmidler for 2019.

Forskning skiller seg ut fra annet utredningsarbeid ved at den søker å framskaffe ny viten om virkeligheten gjennom bruk av vitenskapelige metoder.

Diabetesforbundet ønsker ikke å binde seg til et bestemt vitenskapsideologisk perspektiv. En integrasjon i bruk av ulike vitenskapelige metoder er ønskelig når diabetesforskningen skal omfatte forskningstema for forskjellige fagdisipliner. Brukermedvirkning bør vurderes i alle faserav forskningsprosessen. Forskingen kan være både kvalitativt og kvantitativt orientert. Metodene må være tilgjengelig for alle. Informasjon om oppsummert kunnskap fra tidligere forskning bør inngå i prosjektbeskrivelsen.

Du kan søke støtte til forskningsprosjekter, pilotprosjekter og reisestipend fra Diabetesforbundets forskningsfond. Stipendene deles ut en gang i året.

Søknadsfrist er 1. februar 2019.

  • Søknadsskjema med CV, prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal samles i ett dokument og sendes inn som en samlet pdf-fil på e-post til post@diabetes.no. E-posten merkes "Søknad på midler fra forskningsfondet".
  • Det er valgfritt å legge ved eventuelle referanser og anbefalinger, men aktivt samarbeide bør dokumenteres i form av samarbeidserklæringer.
  • Alt matriale  leveres innen fristen for å bli tatt med i vurderingen.
  • Har man søkt flere år, må man legge ved en statusbeskrivelse og fremdriftsplan for å komme med i vurderingen.

Viktig: prosjektbeskrivelsen skal være på maksimum 4/fire sider, fremdriftsplan, referanseliste og eventuelt samarbeidserklæringer kommer i tillegg.

Last ned søknadsskjema for forskningsmidler

*Med forbehold om godkjenning fra Sentralstyret.