WHO går ut mot sukker i brus

Verdens Helseorganisasjon (WHO) oppfordrer alle land til å beskatte sukkerholdig drikke. Bakgrunnen er den økte forekomsten av fedme, diabetes type 2 og tannråte.

Av Trine Strømfjord Gjerstad

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

En rapport utgitt av WHO legger blant annet vekt på nasjonale kostholdsundersøkelser som viser at drikke og mat med høyt innhold av fritt sukker er en kilde til unødvendige kalorier i kostholdet, spesielt blant den yngre delen av befolkningen.
I rapporten blir det foreslått ulike tiltak for å forbedre folkehelsen, med fokus på kosthold og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer, som diabetes type 2. Økt utsalgspris på sukkerholdig drikke med 20 % er et av de foreslåtte tiltakene.

Bakgrunnen for tiltaket

WHO anser forbruket av sukkerholdige drikker som en sentral faktor i økningen av diabetes type 2 og fedme i verden. I en nyhetsmelding fra Douglas Bettcher, direktør for WHOs avdeling for forebygging av ikke-smittsomme sykdommer, vises det blant annet til at:

  • Mer enn én av tre voksne, eldre enn 18 år, er overvektige.
  • Utbredelsen av fedme har mer enn doblet seg fra 1980 til 2014.

– Kan redde liv

Douglas Bettcher sier videre at en skattelegging av produkter som sukkerholdig drikke kan redde liv og redusere helsekostnader. Rapporten peker ut noen grupper i befolkningen hvor et slikt tiltak kan ha størst effekt: personer med lav inntekt, den yngre delen av befolkningen og de som hyppigst spiser usunn mat og drikke.

Erfaringer

Mange land har gjort tiltak for å beskytte befolkningen fra usunne produkter, deriblant Mexico, som har beskattet alkoholfrie sukkerholdige drikker. Filippinene, Sør Afrika og Storbritannia har også gått ut med at de har planer om å innføre skatt på sukkerholdige drikkevarer.

Fritt sukker

Verdens helseorganisasjon anbefaler et inntak av fritt sukker på mindre enn 10 % av daglig anbefalt inntak. For å få økt helsegevinst anbefales en reduksjon ned til 5 % av daglig inntak.

Fritt sukker betegnes som monosakkarider (glukose og fruktose) og disakkarider (sukrose og hvitt sukker) som er tilsatt mat og drikke. Fritt sukker omfatter også naturlig sukker i honning, sirup, fruktjuice og fruktkonsentrater.