Film om kosthold for barn:

«Jeg liker sunn mat» - kostholdsråd på urdu, arabisk og somali

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. Diabetesforbundet ønsker derfor med filmen «Jeg liker sunn mat» å formidle kunnskap om et sunt kosthold til barnefamilier på språkene urdu, arabisk og somali.

Av Cathrine Kolve

Et stillbilde fra filmen, en liten jente løfter en boks med frokostblanding med nøkkelhull-symbol fra hyllen i butikken

RÅD: Filmen gir enkle råd om sunne matvalg, og er rettet mot familier med barn i alder 1-5 år.

Foto: Animaskin

Send sidens lenke til en venn

Ikke-smittsomme sykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom utgjør en økende trussel for folkehelsen og det er tydelige helseforskjeller mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Kosthold er en stor og felles risikofaktor for sykdommene, etablering av sunne kostholdsvaner tidlig i livet er derfor viktig. Denne filmen er rettet mot familier med barn i alderen 1-5 år. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen og Diabetesforbundet har utviklet filmen «Jeg liker sunn mat» på fire språk: Somali, urdu, arabisk og norsk.

Klikk for å spille av filmene (Youtube):

Arabisk        Somali        Urdu

 

Du kan se den norske versjonen her:

Tanken vår er at helsesykepleiere eller andre fagpersoner skal kunne bruke filmen til å gå mer inngående i de ulike temaene, som for eksempel hvorfor det er viktig å spise fiber eller hvorfor nøkkelhullet er et fint hjelpemiddel på butikken. 

Filmen er utviklet av Animaskin for Nasjonalforeningen for folkehelsen og Diabetesforbundet med midler fra Gjensidigestiftelsen.