Autoimmunt stivhetssyndrom og diabetes

Minst en tredel av pasientene med autoimmunt stivhetssyndrom og antistoffer mot GAD65 utvikler diabetes. Motsatt får pasienter med diabetes type 1 svært sjelden autoimmunt stivhetssyndrom.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Andre betegnelser er "stiff person syndrome", "stiff man syndrome" og Moersch-Woltmann syndrome.

Autoimmunt stivhetssyndrom er karakterisert ved tiltagende muskelstivhet som kan variere i intensitet, og muskelstivheten ledsages ofte av samtidige muskelkramper. Både muskelstivheten og muskelkrampene kan utløses av bevegelser og sterke følelsesmessige reaksjoner.

Vanligvis begynner tilstanden som stivhet i rygg og nakke. Allerede tidlig merkes det at plagene ofte utløses av emosjonelle stimuli. Tilstanden kan gi kortvarige, dramatiske forverrelser og sykdomsbildet kan feilaktig bli beskrevet som "noe psykisk".

Autoimmunt stivhetssyndrom er svært sjeldent, og tall for forekomst foreligger ikke. Kjønnsforskjellen er liten, muligens er tilstanden noe hyppigere blant kvinner (som det er for autoimmune sykdommer generelt). Tilstanden kan forekomme hos barn. Blant voksne er den vanligst i alderen 30-50 år.

Kilde og mer info, se NHI.no