Barnehage for barn med diabetes

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

I barnehagelovens § 13 står det at barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Les mer om barnehager, ansvarsområder, miljø, med mer hos Kunnskapsdepartementets temasider om barnehager.  

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rutinebeskrivelse for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO (februar 2011). Det er også laget en mal for avtale om medisinering mellom foreldre og skole, barnehage eller SFO og tre ulike skjemaer.