Dykking og diabetes i Norge?

I Norge er det, etter omfattende diskusjoner, konkludert med at personer med insulinkrevende diabetes ikke bør dykke. Risikoen for påvirkning av bevissthet, konsentrasjonsevne og yteevne pga. lavt blodsukker anses som uforenelig med dykking.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Følingssymptomer er dessuten vanskelig å gjenkjenne under dykking. Ved kostregulert og/eller medikamentregulert diabetes vil dykking bli individuelt vurdert. Ta med deg legeattest fra spesialist (indremedisiner) til dykkerlege.

Kilde: Norsk senter for dykkemedisin ved Haukeland universitetssykehus.(oppdatert 9.10.2017)

Diabetesforbundet er for individuell behandling, og det er din behandlende lege som best kan vurdere din risiko. Ta kontakt med egen lege for vurdering. Legen kan konsultere Divers Alert Network (DAN) om nødvendig ved vurdering av en dykkerkandidat.