Eksamen og ekstra tid ved diabetes?

Få ev. en attest fra behandlende lege hvor det bekreftes at du har insulinkrevende diabetes og at det er nødvendig med ekstra tid på eksamen i tilfelle du får lavt blodsukker og må bruke tid på å håndtere det i løpet av eksamenstiden.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Søknad med legeattest leveres ungdomskole eller videregående skole. Skolens avgjørelse er et enkeltvedtak som ev. kan påklages til fylkesmannen.

Universitet og høyskoler har i stor grad egne regler som regulerer retten til eksamen. De fleste høyskoler krever at legeattest og søknad om rett til utvidet eksamenstid må foreligge ved skolestart.