Fallskjermhopping utelukkes med insulinkrevende diabetes

Hanggliding og paragliding kan være aktuelt for deg med diabetes.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Norges Luftsportsforbunds sikkerhetsbestemmelser tillates ingen å gjennomføre fallskjermhopp uten å ha gyldig elevbevis eller sertifikat.

Norges Luftsportsforbunds egenerklæring i  søknadsskjema for utstedelse og fornyelse og legeundersøkelse for fallskjermhoppere gjør at diabetes utelukker fallskjermhopping. Begrunnelsen er å unngå enhver risiko for svekkelse eller tap av bevisstheten.

Forskrift om sivil fallskjermhopping har som formål å sikre at sivil fallskjermhopping skjer på en sikker og samfunnstjenlig måte. Fallskjermhopp kan bare utføres av fallskjermhopper tilknyttet organisasjon som har fått godkjent et sikkerhetssystem av Luftfartstilsynet.