Fotterapeut kan bidra til å forebygge fotsår ved diabetes

En fotterapeut er en person som er utdannet i fotens pleie og behandling.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

De fleste fotterapeuter kan bidra til å forebygge at fotsår oppstår hos personer med diabetes. I noen tilfeller deltar også fotterapeuten i stell av fotsår sammen med andre fagpersoner i et diabetesteam.

Du kan finne fotterapeuter med videreutdanning og fordypning i diabetes på fotterapeutforbundt - Finn fotterapeut.