Grunnstønad ved diabetes?

Grunnstønad kan gis til å dekke – helt eller delvis – ekstrautgifter som er oppstått på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Grunnstønad kan gis dersom du har nødvendige ekstrautgifter som friske personer ikke har.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1

Diabetes
Diabetesdiagnose gir ikke rett til grunnstønad. Det må dokumenteres at årlige utgifter er konstante og store nok. Ved amputasjon av føtter og bruk av protese vil det bli en del slitasje på klær og sengetøy. Dette – og bruk av støttebandasjer – gir rett til grunnstønad sats 1. Dersom ekstrautgiftene overstiger sats 1, må dette dokumenteres. Derfor er det viktig å samle på kvitteringer som dokumentasjon.

Se nav.no for ytterligere informasjon