Hanggliding og paragliding ved insulinkrevende diabetes?

Med diabetes kan du måtte fremlegge en legeerklæring for å kunne gå på hanggliding og paragliding kurs. Du får delta dersom legen din godkjenner deg for kurset.

Foto: Colourbox

Send sidens lenke til en venn

Hanggliding og paragliding setter i utgangspunktet ikke krav til legeerklæring for å kunne gå på kurs. Før oppstart på et kurs skal den enkelte skrive under på egenerklæring som lyder som følger:

Medisinske krav til personer som vil lære hanggliding og paragliding. "Jeg erklærer herved at jeg er fysisk og psykisk skikket til å fly hangglider og/eller paraglider ette Hang-, Para- og Speedgliderseksjonens sikkerhetssysstem. Jeg er klar over at jeg til enhver tid plikter å underkaste meg doping- eller rusmiddelkontroll, herunder blodprøve. Jeg er kjent med risikoen som er knyttet til Hang-, Para- og Speedgliding, og har gjort en selvstendig vurdering av og er klar over mitt eget vurderingsansvar i forhold til risikoen."

Dersom du ikke kan skrive under på denne erklæringen på grunn av sykdom, kan skoleansvarlig forlange en legeerklæring før oppstart på kurset. I erklæringen underskriver legen på at du ikke har sykdommer som vil være til hinder under utøvelse av hanggliding og paragliding. Diabetes står i de medisinske kravene, men det skal ikke utelukke deltakelse på kurs så sant legen ”godkjenner” dette.